Informace z úřadu - 33. týden

Opět něco krátce z uplynulého týdne.

Bytový fond
Proběhl další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Na bytovém domě v ulici Ústecká byl zjištěn nevyhovující stav střešních žlabů, je nutná výměna. Tato situace bude řešena samostatně v průběhu stavby tak, aby neohrozila termín dokončení.

Select
Proběhlo jednání s novým nájemcem bývalého objektu Selectu. Zatím polovinu objektu si pronajala firma VDED s.r.o., která se zabývá výrobou dezinfekčních rámů pro větší organizace. Ve Velkém Březně bude docházet ke kompletaci dílů a ke zhotovení celého dezinfekčního rámu. Výroba nebude nadměrně zatěžovat dopravní situaci ani životní prostřední v obci (hluk, prach, odpady) atd. Provoz zahájí v měsíci září. Nový zaměstnavatel bude průběžně obsazovat cca 40 pracovních míst na pozice montér a administrativní pracovník.
V případě zájmu volejte Ing. Jan Smělík +420 602 442 247.

Volnočasové aktivity
Jednali jsme s firmou, která zajišťuje administraci akce Hřiště pro mládež a oplocení beachvolejbalového hřiště. Jde o venkovní cvičiště, workoutové hřiště, umístěné za fotbalovým hřištěm Ve Velkém Březně a oplocení pískové plochy ve Valtířovské pískovně. Firma zajišťuje též zadávací dokumentaci a výběrového řízení. Pokud obec obdrží rozhodnutí o přidělení dotace, budou tyto akce realizovány v období září - říjen 2020.

Připravili jsme podklady na jednání Rady obce, která se bude konat 19. 8. 2020 od 16. hod. v kanceláři starosty.

Přeji všem úspěšný a pohodový další prázdninový týden.