Informace z úřadu - 34. týden

Stručná informace o dění v tomto týdnu. 

Bytový fond
Uskutečnil se další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Mj. byla též dohodnuta barva všech třech obecních domů a postup dalších prací dle skutečného zjištění na stavbě. 

Rada obce
Ve středu od 16 hod proběhlo jednání Rady obce Velké Březno, které mimo jiné schválilo zadání výběrového řízení a zadávací dokumentaci na výběr dodavatele hasičské cisterny.

Volnočasové aktivity
Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby cvičebního (workoutového) hřiště vč. osazení cvičebními prvky v prostoru škvárového hřiště ve Velkém Březně a na oplocení pískového hřiště v pískovně Valtířově.

Vodní hospodářství
Pokračovaly konzultace s hydrogeologem na dalším postupu při hledání nových vodních zdrojů pro případné zařazení akce do rozpočtu obce na příští rok. Příští dva týdny budu čerpat řádnou dovolenou, tak na shledanou u okénka 11. 9. 2020.

Přeji všem úspěšných příštích čtrnáct dnů a hodně zdraví.