Informace z úřadu - 35. týden

Krátce z tohoto týdne.

Informace z úřadu.

Tento týden v pondělí se uskutečnilo 54. jednání Rady obce. Projednávali jsme návrhy nájmů a další běžné záležitosti v kompetenci Rady - viz zápis v obecních stránkách. 

Dále se uskutečnila schůzka s administrátorem, který pro obec zajišťuje analýzu hospodaření se všemi komoditami odpadů a kompletní legislativní poradenství o odpadech.

Proběhlo jednání se zástupcem naší banky (ČSOB) o vedení účtu opatrovance obce a možnosti fixace "Priboru" u stávajícího úvěru obce. Po konzultaci s finančním poradcem fixaci nepožadujeme.

Též jsme jednali s naším  makléřem, který zajišťuje pro obec pojistku na veškerý majetek, o revizi a následné nabídce  nového pojistitele.

Dále jsme jednali se zástupcem společnosti, která nabízí administraci zakázek ve vodním hospodářství s možností zajištění podkladů pro dotaci

Covid

Situace v obci je dobrá a stabilní. Přesto žádám všechny občany obce o dodržování požadovaných hygienických opatření.

Příští týden čerpám řádnou dovolenou a proto další příspěvek bude až 17. září.

Přeji hezký další týden a našim školákům úspěšný začátek školního roku.