Informace z úřadu - 37. týden

Dovolená jako by nebyla. Samozřejmě na mně čekalo vyřizování mnoha pracovních záležitostí a bylo jich opravdu dost.

Začátek pracovního týdne probíhal v duchu příprav na jednání 37. Rady obce, která se uskutečnila 9.9.,  a 14. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 14. 9. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu od 17. hod..

Jednání Rady obce
Byly projednávány záměry pronájmů a prodejů obecních pozemků a diskutován vzhled obce v s ohledem na pozemky ve vlastnictví obce i soukromém.

Bytové hospodářství
Proběhl další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Setkali jsme se s bankéřem, který zajišťuje hypotéční úvěry pro stavebníky v obytném souboru Vítov.

Ostatní
Dostali a projednávali jsme informace o výstavbě plynovodu v dolní části obce u cyklostezky. Zhotovitel přerušil výměnu plynovodu z provozních důvodů. Stavba by měla pokračovat v příštím roce v měsíci únoru, březnu. Takže v letošním roce nebude cyklostezka u přívozu nijak zasažena a bude v plném provozu.

Závěrem bych Vás chtěl v důsledku znovu obnovených opatřeních v rámci aktuální epidemiologické situace požádat o dodržování všech stanovených pokynů a nařízení  a o dostatečnou ohleduplnost při setkání se spoluobčany či jednání na úřadech. Mělo by to být v zájmu každého z nás.

 Přeji hodně zdraví a úspěšný příští týden.