Informace z úřadu - 37. týden

Z úřadu
Tento týden, ihned po mé dovolené, se v pondělí konalo 55. zasedání Rady obce, která projednávala běžné záležitosti, které jsou v její kompetenci a zároveň přípravu na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 20. 9. 2021 od 17.00h v zasedací místnosti obecního úřadu. Na toto zasedání jste všichni zváni.
Uskutečnilo se jednání s dodavatelem stavby školní jídelny na téma provedení některých záručních oprav. Drobné závady byly odstraněny ihned, jako jedna z větších závad je prasklina na fasádě atiky budovy. Celá záležitost je konzultována s projektantem tak, aby bylo nalezeno co nejlepší řešení.
Dále proběhlo konzultační jednání s firmou, která zpracovává pro obec analýzu odpadového hospodářství. Cílem analýzy je zajistit podklady k dalším jednáním o spravedlivější a ekonomicky výhodnější realizace při likvidaci odpadů a aktualizace legislativního rámce obce, týkající se odpadového hospodářství. Jde o možnosti a varianty, kdo bude více třídit, bude méně platit.

Vzhled obce
V Aleji sportovců byla zahájena oprava chodníku (viz foto). V současné době se už rýsuje nový chodník, který již nyní vypadá dobře.

10597.jpg

Covid
Jak se dalo předpokládat, po skončení dovolených a prázdnin ve škole dochází k nárůstu počtu nakažených. Proto i nadále vyzývám všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.
Jak vyplývá z tabulky i nadále máme v obci několik pozitivních případů s Covidem.
Doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou). Současné statistiky nakažených jasně ukazují, že většina nakažených jsou lidé, kteří nejsou očkováni proti Covidu).  
Tabulky níže ukazují denní a týdenní přírůstek v obci.

10595.png

10596.png

 Přeji úspěšný další týden a hodně zdraví.