Informace z úřadu - 38. týden

Opět stručně o některých událostech tohoto týdne.

Zastupitelstvo obce
Tento týden začal hned 14. zasedáním zastupitelstva obce Velké Březno. Jednání se zúčastnilo 9 z 15 zastupitelů,  byla tedy přítomna potřebná většina ke schvalování usnesení. Ke schválení je potřeba alespoň 8 hlasů pro. Všichni nepřítomní byli řádně omluveni.
Podrobné informace z jednání budou zveřejněny na webových stránkách obce.

Rada obce
Příprava na jednání 38. rady obce, které se uskuteční v pondělí 21. 9. 2020 prostřednictvím video konference.

Příprava na zimu
Proběhlo jednání s firmou na provádění zimní údržby místních komunikaci. S firmou, která dosud vykonávala tuto činnost, byla ukončena smlouva. Snad se podařilo najít nového dodavatele, který zajistí kvalitní zimní údržbu.

Různé
Jednali jsme s bankou o zajištění provozu platebního terminálu, umístěného na obecním úřadu, pro úhrada plateb do pokladny obce bezkontaktní platební kartou.
Jednání s dodavatelem stavby zateplení obecních domů a zahájení opravy fasády na č. p. 142 v ulici Zahradní.
Projednání dalších běžných záležitostí v rámci obce a obecního úřadu.

Přeji všem hezký a úspěšný další týden a hodně zdraví v této složité době.