Informace z úřadu - 39. týden

Z úřadu
V pondělí tento týden se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkou na zateplení obecního domu Náměstí 171. Nabídku podali z pěti oslovených firem tři. Komise k otevírání obálek zkontrolovala úplnost nabídek a některé uchazeče vyzvala k doplnění.
V pondělí 4. 10., před jednáním rady, se uskuteční druhé zasedání výběrové komise, kde bude radě obce doporučen nejvýhodnější dodavatel (s nejlepší nabídkovou cenou). Následně bude rada obce schvalovat podpis smlouvy.
Ve středu proběhla prezentace firmy, která dodává software na evidenci a správu ve vodním hospodářství. Tento software již užívá v menším rozsahu Malé Březno a po konzultaci doporučuje. Na úvodním jednání bylo konstatováno, že tento software by vyhovoval i našim požadavkům.
Ve čtvrtek byla převzata stavba Oprava chodníku v Aleji sportovců - bez závad. Zároveň byla oslovena tato dodavatelská firma na opravu chodníku před vstupem do mateřské školky a oprava propadlé zámkové dlažby před domem Zahradní 142. Také jsme požádali o předložení nabídky na opravu schodiště restaurace Tivoli.
Dnes se uskutečnila schůzka s dodavatelem nové dřevěné lávky přes Olešnický potok na cestě pod zámkem, kterou nám pravděpodobně zničili neukáznění motoristé. Zároveň už se na ní též podepsal zub času. Snad se podaří do poloviny října tuto lávku obnovit.
Na konec týdne jsme připravovali podklady na jednání rady obce, které se uskuteční v pondělí 4. 10. 2021 od 16.00h na obecním úřadě.

Volby 2021
Jsme v plném proudu příprav na volby do parlamentu ČR, které se uskuteční  8 - 9. 10. 2021. Přijďte vyjádřit svůj názor, každý hlas je důležitý pro další vývoj naší společnosti.

Covid
Dobrá zpráva je, že v obci nejsou nové případy. Přesto vyzývám všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.
Stále doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou). 
Tabulky níže ukazují denní stav a týdenní přírůstek v obci.

10635.png

10636.png

Přeji hezký další podzimní týden a hodně zdraví.