Informace z úřadu - 4. týden

Krátký přehled činností  a zajímavostí tohoto týdne.

Nové autobusové zastávky ve Vítově
Na základě požadavku našich spoluobčanů, kteří bydlí v části Vítov, na vybudování nových zastávek, jsme zahájili aktivity k jejich zajištění a realizaci. Z kraje týdne proběhlo jednání s dopravním projektantem ohledně umístění autobusových zastávek na konci obce směrem na Vítov. Zadali jsme zhotovení jednoduchého návrhu, který bude sloužit jako podklad dalšího jednání.

Budova staré školní jídelny
Dále proběhlo jednání s firmou zajišťující administraci dotací za účelem možnosti využití staré budovy školní jídelny (demolice a přestavba na školní družinu, případně na odborné učebny). 

Nová školní jídelna
Opět jsme jednali s dodavatelem stavby školní jídelny a dohodli jsme se na způsobu narovnání. Dohoda bude předložena ke schválení na zastupitelstvu obce v pondělí 27.1.2020.

Tivoli
Proběhlo též důležité jednání za účasti zástupce provozovatele Kulturního domu Tivoli za účelem řešení dosavadního neuspokojivého způsobu provozování. Vyjádřili jsme nespokojenost jak obce (jako vlastníka budovy) tak občanů. Byla přislíbena náprava ve všech požadavcích od 1. dubna 2020. Nájemce byl upozorněn, že v případě nedodržení dohody, s ním bude ukončen nájemní vztah.

Intenzifikace ČOV
Umístili jsme náš požadavek/nabídku na realizaci celé akce na veřejném "Portálu vhodné uveřejnění". Podrobnosti lze nalézt na tomto odkazu - PORTÁL.
V současné době probíhá proces výběru zhotovitele, tak jak jsem již informoval v minulost.

Veřejné zakázky
V případě zájmu o další informace o dřívějších a plánovaných obecních veřejných zakázkách a na to, co nás čeká, nahlédněte do odkazu - PORTÁL PRO VHODNÉ UMÍSTĚNÍ.

Jednání zastupitelstva obce
Připravili jsme podklady pro jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 27.1.2020 od 17 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, na které Vás všechny zvu.

Přeji úspěšný následující týden