Informace z úřadu - 4. týden

Krátce z uplynulého týdne.

Samospráva
Proběhlo jednání zastupitelstva obce. Mimo běžných záležitostí, které patří do kompetence zastupitelstva, jsem musel zastupitelům oznámit nečekanou zprávu. Jde o rezignaci na post zastupitele a místostarostky paní ing. Hany Šlechtové, kterou podala k 24.1.2022. Tímto jí děkuji za dosavadní spolupráci. Na příštím jednání zastupitelstva nás čeká volba nového místostarosty a doplnění počtu zastupitelů na 15.

Z obce
Uskutečnilo se další jednání, týkající se reklamace praskliny fasády školní jídelny. Zhotovitel osadí praskliny kontrolními terčíky a následně bude sledovat zda dochází k dalšímu pohybu fasády. Po vyhodnocení bude stanoven postup opravy.
Tento týden také došlo k předání staveniště stavby zateplení bytového domu Na náměstí 171. Další z domů naší obci tedy dostane brzy nový kabát.
Tivoli - pokračuje oprava schodiště do sálu restaurace. Tento týden došlo k zabetonování nosné konstrukce a v příštím týdnu budou usazeny jednotlivé schodnice a následně poté zábradlí. Fotografie z průběhu oprav schodiště Tivoli naleznete ve FOTOKRONICE - zde.
Studenti ze Střední průmyslové školy stavební (Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem) pod odborným dohledem zhotovili do zadního vchodu restaurace Tivoli krásné dřevěné dveře. Děkujeme.

11176.jpg

11177.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):

Aktuální k 28. 1. 2022 5:07
Jak je z růstu dat vidět, ve státě převládající varianta Omikron se šíří i naší obcí. Ani úřadu se nákaza nevyhnula, máme několik zaměstnanců v karanténě.
Za čtvrtek přibylo 5 nových případů (ve středu 14) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 103 případů ke včerejšku na 102 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 58; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zhoršila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 4.43 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 801. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (668.) jsme se posunutím o 133 příček zlepšili. Patříme mezi 13 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.
Informace o očkování
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 65 % obyvatel, tj. 77 899 osob, z toho má 76 184 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 20 995 osob, z toho 20 882 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 161 osob.
V Ústeckém kraji je vykázáno očkování první dávkou u 490 744 osob (tj. 60 % obyvatel), z toho 478 442 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 65 %, ukončené očkování má 63 % občanů.

Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

11171.jpg

11172.jpg

Stále apeluji na všechny spoluobčany, aby důsledně dodržovali všechna požadovaná opatření k omezení šíření nemoci Covid. 

Hodně zdraví a hezký další týden, mnoho pracovních úspěchů.