Informace z úřadu - 41. týden

Několik postřehů a důležitých momentů tohoto týdne.

Rada obce
Tento týden proběhlo 39. zasedání Rady obce (prostřednictvím videokonference). Mimo běžných provozních věcí Rada schválila i přijetí daru od společnosti Heineken na provoz hasičské jednotky ve výši 30 tis. Kč.

Bytový fond
Proběhl další kontrolní den stavby - oprava fasády Zahradní 142. Zhotovitel předložil návrh dodatku ke smlouvě na upřesnění opravy některých částí stavby. Fotografie z letošních oprav bytového fondu naleznete na obecních stránkách zde.

Prodej obecních pozemků
Dále proběhlo jednání s firmou Elte z důvodu upřesnění podmínek prodeje pozemků v obytném souboru Vítov. V současné době jsou rezervovány poslední pozemky určené k prodeji. K prodeji zůstává jen poslední parcela.

Různé
Se zástupcem ČEZ bylo dohodnuto prodloužení žádostí na přípojná místa plánované rekonstrukce veřejného osvětlení.
Výstavba hřiště pro mládež v prostoru za fotbalovým hřištěm byla tento týden pozastavena. Dodavatel vyrábí zbylé cvičební prvky v sídle firmy. Dle příslibu bude stavba pokračovat příští týden. Fotografie z průběhu budování jsou zde.

Dle nařízení vlády bylo stanoveno opatření upřesňující provoz obecního úřadu v příštím týdnu. Viz obecní webové stránky, FB a obecní rozhlas. 

Dodržujte všechna stanovená proti-epidemiologická opatření a buďte k sobě ohleduplní. Společně to zvládneme.

Přeji všem spoluobčanům hezký další týden.