Informace z úřadu - 41. týden

Krátce z tohoto týdne.

Obecní úřad
Tento týden proběhlo několik zajímavých schůzek a jednání. Např. jednání s realizátorem aukce na dodávku elektrické energie pro odběrná místa obce, jako jsou: veřejné osvětlení, ČOV, společné prostory bytových domů, obecní úřad, hasiči a knihovna. Dohodli jsme se na provedení aukce na příští týden. Snad nabízená cena trochu poklesne. Navýšení cen energii se promítne do celkových nákladů obce významnou částkou. Například do nákladů na provozu vodovodů a kanalizací a veřejného osvětlení.
Dále proběhlo jednání s vedením krajského hasičského sboru a dohodě o převodu hasičského vozidla Tatra 815. Tento převod bude schvalovat rada obce na příštím jednání.
Vedení obce vypsalo dvě výběrová řízení na zaměstnance pro úsek správa obecního majetku a úsek stavební úřad. Podrobné informace naleznete na webových stránkách. Pokud máte zájem podílet se na správě obce, pojďte to zkusit. Místní jsou velmi vítáni.

Z obce
Krátká informace o některých opravách, které proběhly či probíhají v obci:
- byl opraven chodník u vjezdu do mateřské školky, v propadu se tvořila kaluž
- opraven chodník do vstupu bytového domu Zahradní 142. Propad do starého septiku
- byl zasypán septik u bytového domu Ústecká 149
- ve Valtířově došlo k výměně starého vodovodního řadu. Litinový řad byl nahrazen certifikovaným plastem. Výměna proběhla  v ulici pod loděnicí směrem  rodinnému domu č.p. 42.

10694.jpg

10695.jpg

10696.jpg

10697.jpg

Výsadba stromů
Možná jste si všimli, ale tento týden byly nahrazeny uschlé stromky v aleji mezi železničním přejezdem a benzinovou pumpou. Firma, která se nám o to stará, to provedla v rámci záruky na dílo.

10691.jpg

10692.jpg

10693.jpg

Covid
V obci máme aktuálně 3 případy nakažení Covidem. Vyzývám i nadále všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.
S ohledem na nynější nárůst incidence, stále doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou).  Jen připomínám, že začalo očkování třetí dávky vakcíny - více informací naleznete např. zde.
První tabulka vždy zobrazuje celkové počty aktuálně nakažených lidí. Druhá pak zachycuje týdenní přírůstky. Ty ukazují, kde se podle zjištění hygienických stanic virus nejvíce šíří právě teď - jinými slovy: kolik nových případů přibylo za posledních sedm dní. Tomuto parametru se říká incidence.

10689.png

10690.png

Přeji hezký další týden, hodně zdraví a ohleduplnosti.