Informace z úřadu - 43. týden

Krátce informace z tohoto týdne.
S ohledem na státní svátek a čerpání dovolených je dnešní informace krátká.

Rada obce
Tento týden se konalo hned v pondělí jednání rady obce, mimo běžné body jednání byl přizván velitel hasičů, který popsal činnost jednotky a postupy při vyhlášení poplachu jednotce. Jednotka je povinna vyjet do pěti minut. Dodržení tohoto limitu je velice náročné. Důvodem této schůzky bylo hledání úsporných opatření v provozu jednotky.

Obecní úřad
Dále proběhla příprava na druhé kolo účasti na burze el. energie. V pondělí ve 13h se uskuteční aukce. 

Kultura v obci
Ve čtvrtek, na státní svátek, obec uspořádala lampionový průvod. V areálu pískovny se sešlo cca dvě stě účastníků. Následně průvod pokračoval po cyklostezce do areálu fotbalového hřiště, kde si na připraveném ohništi účastníci opekli buřta a nejmenší dostali sladkou odměnu. Po dvacáté hodině byla akce ukončena. Děkujeme všem za účast a doufám, že se akce líbila stejně tak jako mně.

10750.jpg

10749.jpg

10748.jpg

Další upozornění
Nešvar špatného parkování u Tivoli přetrvává. Na fotkách je další příklad toho, jak si řidiči dělají z chodníku parkoviště a vědomě porušují vyhlášku o silniční provozu.
Stále apeluji na všechny řidiče, kteří parkují ve veřejném prostoru v obci. Hlavně se to týká motorizovaných sportovců a návštěvníků sportovního areálu Jiskra. 
Obec nechala opravit chodník v ulici Alej Sportovců nákladem téměř půl miliónu Kč a zjišťujeme, že zvláště někteří tenisté a návštěvníci Tivoli a fotbalového areálu parkují své automobily na novém (ale i starém) chodníku. Jde o porušení vyhlášky o silničním provozu (je zde jmenovitě zmíněn zákaz parkování na chodníku, pokud to není upraveno místním značením). Obec toto jednání sleduje a porušení bude řešit ve spolupráci s Policií ČR  a hrozí i případné odtažení.

10746.jpg

10747.jpg

Covid
V obci máme aktuálně 3 případy nakažení Covidem. Vyzývám i nadále všechny občany obce k dodržování základních hygienických opatření a dodržování všech nastavených pravidel chování ve společnosti. Buďme ohleduplní k ostatním.

S ohledem na nynější nárůst incidence, stále doporučuji, aby se všichni obyvatelé obce nechali očkovat (s vyjímkou těch, kteří ze zdravotních důvodů nemohou).  V nemocnicích vzrůstá počet nově hospitalizovaných Covid pacientů, hlavně z řad neočkovaných. Očkováním snížíme riziko přeplnění nemocnic a omezení standardní péče tak, jak se to stalo v loňském roce. 
Jen připomínám, že začalo očkování třetí dávky vakcíny - více informací naleznete např. zde

První tabulka vždy zobrazuje celkové počty aktuálně nakažených lidí. Druhá pak zachycuje týdenní přírůstky. Ty ukazují, kde se podle zjištění hygienických stanic virus nejvíce šíří právě teď - jinými slovy: kolik nových případů přibylo za posledních sedm dní. Tomuto parametru se říká incidence.

10744.png

10745.png

Přeji všem pohodový víkend a pěkný příští týden.