Informace z úřadu - 44. týden

Opět vybrané informace o dění v tomto týdnu, kdy celý úřad pracuje v režimu "home office", tj. z domova.

Zastupitelstvo a Rada obce
Hned v pondělí proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce k rozpočtu roku 2021. Celé jednání probíhalo v rámci video konference prostřednictvím Skype. Myslím, že jednání proběhlo v korektním prostředí a jednotliví zastupitelé byli podrobně informováni, případně navrhovali a doplňovali  jednotlivé položky v rozpočtu. Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby obsáhl co nejvíce podnětů v rámci celého politického spektra zastupitelů.
Příjmová část je predikována velice pozitivně a proto jsem informoval o tom, že možná bude nutné v průběhu roku rozpočet upravit dle již relevantnějších informací. Závěrem jsem nezaznamenal připomínky závažnějšího charakteru, které by vedly k tomu, že rozpočet nebude přijat. Pevně věřím, že všichni zastupitelé tento návrh podpoří při jeho schvalování na Zastupitelstvu. Po dvou hodinách jednání jsem poděkoval všem za účast a kladný přístup a jednání ukončil.
Poté, ještě ten den, se konalo jednaní Rady obce, které projednávalo běžné záležitosti v rámci své kompetence. Viz usnesení a zápis na webových stránkách.

Různé
Na středu připadl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Vzpomínka byla trochu zastíněna neutěšenou pandemickou situací.

Tento týden bylo dokončeno výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací. Byla vybrána firma Horčík s.r.o. S toto firmou jsou již z minulosti dobré zkušenosti a tak pevně věříme, že úklid sněhu bude probíhat v pořádku a ke spokojenosti všech.

Bylo znovu zahájeno výběrové řízení na dodavatele nového hasičského auta CAS. V minulém kole se nikdo nepřihlásil.

Provoz obecního úřadu je omezen na provozní hodiny uvedené na webových stránkách, FB a mobilním rozhlase.

Prosím, omezte osobní účast na jednáních jen na opravdu nezbytné záležitosti, jinak vše vyřizujte elektronicky.  Dodržujte všechny opatření k zabránění šíření epidemie. 

Přeji hezký další týden, hlavně hodně zdraví a ohleduplnosti.