Informace z úřadu - 49. týden (2. adventní)

Stručné informace o dění ve 2. adventním týdnu.

Rada obce
Konalo se 59. zasedání rady obce Velké Březno. Mimo běžných  záležitostí, jako jsou nájmy, věcná břemena, atd., jsme projednávali návrh rozpočtu obce na rok 2022, který bude hlavním bodem agendy zastupitelstva obce v pondělí 13. 12. 2021. 
Všichni jste zváni na veřejné jednání, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu. Začínáme v 17 hodin.

Z úřadu
Konal se první kontrolní den na stavbě zateplení obecního domu Náměstí 171. Byly dohodnuty práce nutné k zahájení a domluven předpokládaný termín skutečných stavebních prací na 15. ledna 2022. Termín dokončení je stanoven na 30. 5. 2022. Další z obecních domů dostane nový kabát.
Proběhlo jednání s administrátorem dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve Valtířově ve sportovním areálu. Pokud obec obdrží dotaci, bude místo ošklivého asfalto-štěrko-škvárového hřiště krásná plocha s polyuretanovým povrchem.
Dále jsme připravovali podklady pro jednání již zmíněného zasedání zastupitelstva obce. Naší snahou je, aby byl schválen rozpočet obce na rok 2022 tak, aby bylo možné ihned ze začátku roku začít naplno pracovat.

Hledáme nové spolupracovníky
Jak jste možná zaznamenali, hledáme nové kolegyně či kolegy do našeho týmu na úřadu. Jde o práci okolo obecního bytového fondu a práci na stavebním úřadu. Pokud o někom šikovném (pokud možno bydlícím v obci)  víte, dejte nám, prosím, vědět. Více informací najdete v dalších obecních informačních kanálech.

Covid report pro Velké Březno
Za čtvrtek 0 nových případů (ve středu 1) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 61 případů ke včerejšku na 51 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 10; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zlepšila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 2.22 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
Historický průběh míry pozitivity je znázorněn v grafech níže a tento údaj slouží i k sestavení žebříčku obcí v rámci ČR. Zároveň sloupec 7d-100k ukazuje počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní přepočtený na 100 000 obyvatel, tzv. incidenci.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 2311. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1775.) jsme se posunutím o 536 příček zlepšili.
Informace o očkování - správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 64 % obyvatel, tj. 76 003 osob, z toho má 73 079 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 20 848 osob, z toho 20 572 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 407 osob.
V Ústeckém kraji je vykázáno očkování první dávkou u 476 888 osob (tj. 58 % obyvatel), z toho 455 454 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 63 %, ukončené očkování má 60 % občanů.

První graf zobrazuje data za Velké Březno a přilehlé obce, druhá Velké Březno a širší okolí.

11042.jpg

11043.jpg

Advent

11044.jpg

Tento týden nás prověřila zima svou první sněhovou nadílkou. Úklid komunikací a chodníků se podařilo zajistit v dobré kvalitě. Obec pokrytá sněhem hnedle vypadá jak vánočně nazdobená. 

Přeji krásný adventní víkend a hlavně hodně zdraví.