Informace z úřadu - 49. týden

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN

Nový územní plán obce
Z kraje týdne proběhla s pracovníky Magistrátu UL z Odboru územního plánování konzultace na téma pořízení nového územního plánu pro obec Velké Březno. Nový územní plán a jeho zpracování je zadán právě Magistrátu.V současné době jeho zpracování ve fázi zahájení veřejného projednání. O termínech budou občané seznámeni prostřednictvím úřední tabule obecního úřadu. 

Pasportizace území obce
Dále bylo jednáno s projektovou manažerkou Czechinvestu o zpracování pasportizace území v Katastru Velké Březno pro podnikatelské využití případně zařazení některých lokalit, staveb do registru brownfieldu (pokusíme se tam zařadit stavbu staré školní jídelny i z důvodu případné dotace). 

Zateplení vybraných obecních bytových domů
Také se uskutečnilo jednání s projektantem ohledně aktualizace již zpracovaných projektů na zateplení obecních domů z dokumentace ke stavebnímu povolení na dokumentaci k provádění staveb. Bude použito pro žádosti na dotace. 

Ostatní
Ve čtvrtek, v době celodenní odstávky el. energie, jsme jednali  s ČEZ o další spolupráci. Příprava na jednání 21. Rady obce, která se uskuteční v pondělí 9.12.2019.

Mikulášská nadílka pro děti v Tivoli

8829.png

Nezapomeňte, v neděli 8.12.2019 je v Tivoli Mikulášská nadílka pro děti. 

Přijďte se podívat.

Přeji všem hezký a pohodový další adventní týden.