Informace z úřadu - 5. týden

Krátký přehled zajímavostí uplynulého týdne.

Jednání zastupitelstva
Tento týden se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce. Z projednávané agendy bych rád zmínil jednání o různých majetkových záležitostech. Rozvinula se i diskuze na téma odměňování neuvolněných členů zastupitelstva z rozpočtu obce. V letošním roce došlo ze zákona ke zvýšení horní hranice částek odměn. Nakonec bylo dohodnuto, že odměňování zůstane ve stejné výši jako v loňském roce. Jak jsem již upozorňoval dříve, je potřeba mít stále na vědomí nutnost úspor a omezení výdajů. Je to z důvodu splácení půjčky na novou školní jídelnu a budoucích značných výdajů do VaK hospodářství.

Úřad práce
Dále proběhlo jednání s Úřadem práce na téma politika zaměstnanosti a podpory zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků. 

Obecní kronika
Jednání s kronikářem o možné spolupráci na vedení obecní kroniky. 

Nový zdroj pitné vody a ČOV
Konzultovali jsme s hydrogeologem různé možnosti ohledně hledání nových zdrojů pitné vody. Byl dohodnut další termín schůzky na týden po prázdninách. Do 6.2.2020 probíhá výběr zhotovitel stavby Intenzifikace ČOV. Budou elektronicky otevřeny obálky s nabídkovou cenou. 

Tento týden již proběhla příprava na zasedání 24. Rady obce s ohledem zimní prázdniny v příštím týdnu. 

Přeji všem spoluobčanům hezký příští týden a pohodové zimní prázdniny našim dětem.