Informace z úřadu - 50. týden (3. adventní)

S ohledem na to, že ve čtvrtek a pátek si vybírám dovolenou, je dnešní příspěvek stručný.

Samospráva
Hlavní událostí tohoto týdne je schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2022. V pondělí se konalo jednání zastupitelstva obce, které projednávalo a následně schvalovalo rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet obce byl schválen 10 hlasy z patnácti přítomných zastupitelů. Děkuji všem za aktivní přístup a možnost ihned ze začátku příštího roku zahájit rozpočtované akce.

Z úřadu
Jako první větší akce, ihned v lednu bude provedena rekonstrukce schodiště do sálu restaurace Tivoli. Tento týden se povedlo zahájit úpravu dopadové plochy na workoutovém hřišti. Určitě se tím zlepší možnost využití a kvalita cvičení na jednotlivých workoutových prvcích.

Dále proběhlo několik jednání se zástupci firem, které pro obec zabezpečují některé služby. Např. "ČEZ teplárenská" - provoz plynových kotelen a "Obce jinak" poradenství v odpadovém hospodářství.

11062.jpg

11063.jpg

11064.jpg

11065.jpg

11066.jpg

11074.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas)

Za úterý 0 nových případů (v pondělí 2) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 31 případů ke včerejšku na 25 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 9; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.09 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
Historický průběh míry pozitivity je znázorněn v grafech níže a tento údaj slouží i k sestavení žebříčku obcí v rámci ČR. Zároveň sloupec 7d-100k ukazuje počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní přepočtený na 100 000 obyvatel, tzv. incidenci.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 4371. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (3886.) jsme se posunutím o 485 příček zlepšili. 

Informace o očkování
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 64 % obyvatel, tj. 76 230 osob, z toho má 73 726 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 20 868 osob, z toho 20 613 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 312 osob.
V Ústeckém kraji je vykázáno očkování první dávkou u 478 765 osob (tj. 58 % obyvatel), z toho 459 685 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 63 %, ukončené očkování má 61 % občanů.

První graf zobrazuje data za Velké Březno a přilehlé obce, druhý Velké Březno a širší okolí, třetí Velké Březno a srovnatelné obce v kraji. Myslím, že si vedeme dobře v tomto srovnání.

11052.jpg

11053.jpg

11054.jpg

Advent

11067.jpg

Škoda, počasí zatím nevypadá na to, že bychom mohli mít Vánoce na sněhu. Tak uvidíme.

Přeji krásný další adventní víkend a týden, hlavně hodně zdraví. Pohodové vánoční svátky všem.