Informace z úřadu - 50. týden

DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN

V krátkosti zajímavosti tohoto týdne.

Jednání Rady obce
 Pondělní jednání bylo zvláště dlouhé. Kromě běžné agendy jsme dlouho řešili hlavní bod - závěrečnou dohodu se zhotovitelem stavby školní jídelny. 

Jednání s ČSOB
ČSOB je jeden z našich poskytovatelů bankovních služeb, se kterým již dlouhodobě obec spolupracujeme. Zástupce banky nás seznámil s jejich  produkty a s návrhy na další spolupráci. 

Pivovar Heineken
Proběhlo též jednání s pivovarem o provozních problémech na čistírně odpadních. Obsahem bylo dodržování kanalizačního řádu a stanovených limitů znečištění odpadních vod z pivovaru. 

Veřejné osvětlení
Proběhla schůzka se zhotovitelem projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení. Zhotovitel musí upřesnit zadání. Poskytl informace v jakém stádiu se zhotovení dokumentace nachází.

ČOV
Proběhlo výběrové řízení na technický dozor a dozor dodržování bezpečnosti práce na připravovanou intenzifikace ČOV Velké Březno. Tato akce se bude realizovat pouze v případě, že obec obdrží dotaci z SFŽP. 

Ostatní
Příprava na 10. jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v budově nové školní jídelny v pondělí 16.12.2019 od 17 hod. Jste srdečně zváni.

Přeji všem hezký další adventní týden.

8866.png