Informace z úřadu - 7. týden

Výběr několika důležitých událostí právě uplynulého týdne.

Žádosti o dotace
Protože naše žádost v roce 2019 nebyla úspěčná, připravili a kompletovali jsme doklady k podání žádosti na dotaci v roce 2020 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jedná se o vybudování hřiště pro mládež v prostoru u fotbalového hřiště na místě bývalého volejbalového hřiště. Žádost byla podána. Předpokládané náklady na akci cca 371 tis. Kč, požadovaná dotace 260 tis. Kč.

Nový vodní zdroj pitné vody
Pokračuje předběžná konzultace s hydrogeologem na téma vytipování lokalit pro hledání nových zdrojů vody a stanovení priorit jednotlivých kroků. V pondělí 17.2. se uskuteční další osobní schůzka, kde by měl hydrogeolog tyto lokality upřesnit a navrhnout časový harmonogram postupu prací. 

Oprava chodníků
V tomto týdnu proběhla další schůzka s administrátorem dotací na opravy chodníků a místních komunikací. Máme vytipované některé úseky, které potřebují rekonstrukci či větší opravu. Bohužel na letošní rok nebyl vypsán žádný dotační titul na tyto akce.

Finanční záležitosti
Proběhlo jednání se zástupcem Komerční banky na téma čerpání dlouhodobého úvěru obce s výhledem na tři roky. Úvěr je především určen na financování ukončené výstavby školní jídelny a plánovanou intenzifikace ČOV.

Intenzifikace ČOV a přepojení odpadních vod Valtířov
V tomto týdnu výběrová komise hodnotila došlé nabídky na zhotovení akce Intenzifikace ČOV a přepojení odpadních vod Valtířov. Na svém jednání posuzovala kompletnost předložených nabídek dle požadavků zadávací dokumentace. Nabídku předložili v otevřeném výběrovém řízení tři uchazeči. 

Přeji všem spoluobčanům úspěšný příští týden.