Informace z úřadu - 7. týden

Zajímavosti z obce v tomto týdnu.

Rada obce
Tento týden se konalo jednání rady obce. Rada schvalovala dodatky k nájemním smlouvám na obecní byty, doporučení zastupitelstvu o záměru prodeje pozemků. Výjimky ze směrnice na zadávání veřejných zakázek a projednávala běžné záležitosti v kompetenci rady  - viz usnesení a zápis na obecních webových stránkách.

Z obce
Znovu proběhlo koordinační jednání s firmou, která zajištuje pro ČEZ přeložky vedení nízkého napětí v obci a při této příležitosti zajištuje opravy (modernizaci) rozvodů veřejného osvětlení. Chceme využít příležitosti při pokládání NN vedení do země firmou ČEZ, aby do provedených výkopů byly současně pokládány kabely nového pouličního osvětlení. Tím omezíme nutnost opětovného rozkopání ulic při obnově veřejného osvětlení.
Jednali jsme s Komerční bankou o nastavení čerpání úvěru, případně o prodloužení doby čerpání.
Zúčastnili jsme se školení na Krajském úřadu na tvorbu digitální technické mapy kraje. Kraj žádá všechny obce o spolupráci na tvorbě této mapy. Naší obec do budoucna čeká digitalizace všech sítí - veřejného osvětlení, vodovodů, kanalizace, komunikací. V oblasti digitalizace to bude ještě dlouhá cesta.
Restaurace Tivoli - akce "schodiště" se chýlí ke konci. Čekáme na instalaci zábradlí a slíbený termín je do konce příštího týdne.
Dále proběhl kontrolní den na stavbě zateplení bytového domu Náměstí 171, už je vidět další postup. Stavba lešení - viz foto.

11233.jpg

11234.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 18. 2. 2022 5:02

Za čtvrtek přibyl 1 nový případ (ve středu 0) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Tento nový případ je v rizikové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 58 případů ke včerejšku na 51 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za  posledních 7 dní je 15; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zlepšila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 2.22 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obci.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 3917. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (3656.) jsme se posunutím o 261 příček zlepšili.
Informace o očkování:
správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 65 % obyvatel, tj. 78 122 osob, z toho má 76 850 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 008 osob, z toho 20 936 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 49 osob.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levé tabulce je aktuální počet nakažených a v pravé je týdenní přírůstek.

11229.jpg

11230.jpg

Přeji krásný další týden a hodně štěstí. A  pohodové prázdniny naši dětem.