Informace z úřadu - 8. týden

Krátký přehled zajímavostí ze života v obci v tomto týdnu.

Nový vodní zdroj
Tento týden se uskutečnila pracovní schůzka z hydrogeologem na téma hledání nových zdrojů pitné vody. Byly vypracovány a zadány konkrétní úkoly, které musíme zajistit. Termín dodání jednotlivých návrhů byl stanoven na konec prvního týdne v březnu.

Pokládka plynovodu v obci
Jednali jsme se zhotovitelem akce výměna plynovodu na cyklostezce v úseku pod fotbalovým hřištěm. Účelem bylo vytipování konkrétních stromů. které musí být pokáceny. Jde o vzrostlé břízy, rostoucí přímo na tělese plynovodu. Hledáme takové řešení, které zaručí co nejmenší počet pokácených stromů.  Fotografie z budování naleznete zde.

Protipovodňová opatření
Proběhlo jednání s firmou, která připravuje projektovou dokumentaci pro firmu Povodí Ohře na zhotovení protipovodňových opatření na řece Labi. V současné době jde o vytipování nejohroženějších lokalit podél břehu Labe. 

Různé
Jednala stavební komise - zápisy z jednání lze nalézt zde

Pokračuje příprava Obecního plesu (22. 2. 2020 v Tivoli) a tvorba podkladů na jednání Rady Obce, která se uskuteční 24. 2. 2020. 

Přeji hezký další týden.