Informace z úřadu - 8. týden

Krátké info z dění v naší obci.

Z úřadu
Tento týden první letošní svatba na obecním úřadě, 22. 2. 2022 ve 12:00 hodin. Magické datum. Jednalo se o občana Velkého Března. Přejeme hodně štěstí.

Proběhlo jednání se zástupcem ČEZ distribuce o možnostech informování občanů o odstávkách, případně o poruchách a jejich termínu odstranění. Popis případné další pomoci při realizaci akcí, konaných za účasti ČEZ, lze nalézt zde - viz obecní webové stránky.
Jednali jsme i s firmou, která provádí v obci kabelizaci NN, přesun vrchního vedení do země. Je nutná koordinace s obcí ve vztahu k veřejnému osvětlení, rozvodům vody a kanalizace - fotografie z průběhu akce jsou zde.
Provedli jsme kontrolu stavby zateplení obecního domu Náměstí 171, stavba probíhá dle očekávání a v současné době nic nenaznačuje nedodržení termínu předání. Zároveň došlo k dohodě s firmou, která provádí zateplení, že provede celkovou opravu střechy, tak aby nedocházelo k případnému zatékání do nové fasády. Tyto práce byly též zahájeny. Výhodou je, že firma využívá stavební připravenost pro obě akce a zároveň i na ně drží záruky. Průběh opravy ukazují i tyto fotografie- viz část týkající se p.č. Náměstí 171
Schodiště na sál restaurace Tivoli - dnes by měla být dokončena jeho montáž. Viz foto. V příštím týdnu dojde k předání celé akce.

Bytové hospodářství - havárie na kanalizaci v Zahradní 142
Již delší dobu dochází k podmáčení prostoru před vchodem domu. V těchto dnech došlo k ucpání jedné z kanalizačních přípojek a po hledání příčiny bylo zjištěno poškození potrubí v části bývalého septiku. Okamžitě byly zahájeny práce na odstranění havárie. Předpokládáme, že to byla i příčina již zmíněného podmáčení. Možný vliv na poškození mohla mít i povodeň v roce 2002, kdy v celé ulici Zahradní došlo k podmáčení všech domů v ulici a někde i k postupnému sedání půdy. Viz. foto

11268.jpg

11269.jpg

11270.jpg

11271.jpg

11276.jpg

11277.jpg

11278.jpg

11279.jpg

11280.jpg

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):
Aktuální k 25. 2. 2022 5:05

Za čtvrtek přibyly 3 nové případy (ve středu 1) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 23 případů ke včerejšku na 22 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 7; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace výrazně zlepšila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 0.96 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obci.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 4896. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (5004.) jsme se posunutím o 108 příček zhoršili.

Informace o očkování.
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 65 % obyvatel, tj. 78 152 osob, z toho má 76 937 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 012 osob, z toho 20 942 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 25 osob.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levém obrázku je celkový aktuální počet nakažených a v pravém je týdenní přírůstek.

11257.jpg

11258.jpg

Hezký další týden a hodně štěstí.