Informace z úřadu - 9. týden

Vybrané události tohoto týdne.

Jednání Rady obce
Tento týden se uskutečnilo 25. jednání Rady obce Velké Březno. Hlavním bodem bylo schválení zadání veřejné zakázky zateplení obecních domů Litoměřická 248, Ústecká 149,152, a oprava fasády a výměna oken Zahradní 142.

Veřejné osvětlení
Proběhlo jednání s firmou, která zpracovává projekt na kompletní modernizaci veřejného osvětlení, a byly upřesněny požadavky obce. Obec požaduje provézt kompletní výměnu starých betonových sloupů a osazení nových moderních osvětlovacích těles.

Intenzifikace ČOV
Dále se uskutečnilo další jednání hodnotící komise na zakázku modernizace ČOV, komise hodnotila kompletnost předložených nabídek na realizaci. 

Odpady
Jednali jsme se svozovou firmou komunálního odpadu o aktualizaci stávajících smluvních vztahů. 

Informace od Policie ČR
Ve čtvrtek se uskutečnilo setkání starostů ústeckého okresu s ředitelem policie na téma řešení trestné činnosti v jednotlivých okrscích. Bylo konstatováno, že nápad trestných činů byl v Ústí nad Labem vyšší, ale objasněnost stoupla o 2,34 %, což svědčí o dobré práci policie. Spolupráce s obvodním oddělení policie ČR Střekov je v současné době na dobré úrovni.

Přeji všem spoluobčanům další úspěšný pracovní týden.