Informace z úřadu - 9. týden

Informace z tohoto týdne.

Z úřadu
Byla dokončena oprava kanalizace u bytového domu Zahradní 142. Porucha se ukázala ve větším rozsahu, než jsme předpokládali. Foto z opravy - zde.
Proběhla další konzultace s firmou, která řeší studii na výstavbu nové školní budovy a rekonstrukci staré školní budovy. Jedná se o bezbariérový přístup a opravu dvou odborných učeben. Příprava na možnost podání dotace.
Měli jsme jednání s Ředitelstvím vodních cest o plánu výstavby přístavního mola ve Velkém Březně. Návrh obsahuje molo pro přistávání velkých lodí (vodní doprava) a molo pro přistávání malých vodních plavidel cca 10ks. Přístav by měl být umístěn mezi přívozem a bývalým tankovým brodem (pod areálem firmy SÚS). Pro obec je to šance pro její další rozvoj.
Dále proběhlo školení vybraných zaměstnanců úřadu na obsluhu mapového programu Gramis. Má nové možnosti využití a zjednodušené užívání a postup pro vkládání nových vrstev. Například vodovodních a kanalizačních sítí.
Proběhl kontrolní den na stavbě zateplení bytového domu Náměstí 171. Stavba probíhá dle podmínek stanovených ve smlouvě s dodavatelem stavby, firmou Mature. Viz. fotografie zde.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Připravili jsme podklady pro jednání rady obce, které se uskuteční v pondělí 7. 3. 2022 na obecním úřadě. Rada mimo jiné projedná postup obce při řešení pomoci uprchlíkům z války na Ukrajině. Obec zřídila na webových stránkách informační panel Pomoc Ukrajině, kde postupně zveřejňuje aktuální informace a rady, jak postupovat v určitých situacích. Informace se týká jak občanů Ukrajiny, tak občanů České republiky. 
Současně informujeme i přes další informační kanály - Mobilní rozhlas a Facebook.

Covid report pro Velké Březno (z aplikace Mobilní rozhlas):

Aktuální k 4. 3. 2022 5:04
Za čtvrtek 0 nových případů (ve středu 0) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 12 případů ke včerejšku na 11 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 4; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.
Naše obec má k dnešnímu dni míru pozitivity 0.48 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší obci.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 5024. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (5034.) jsme se posunutím o 10 příček zhoršili.

Informace o očkování.
Správní obvod Ústí nad Labem má proti COVID-19 očkováno alespoň jednou dávkou celkem 66 % obyvatel, tj. 78 169 osob, z toho má 77 006 osob ukončené očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 21 015 osob, z toho 20 946 osob má ukončené očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 15 osob.
Podrobnější informace najdete zde - https://www.mobilnirozhlas.cz/covid-report.

V levém obrázku je celkový aktuální počet nakažených a v pravém je týdenní přírůstek.

11313.jpg

11314.jpg

Přeji hodně štěstí do dalšího týdne, bude určitě potřeba.