Informace z úřadu - aktualita k plánovaným projektům

Máme v plánu zateplit bytové domy č.p.149 a 152. Podmínkou je získání finančních dotací. Připravujeme podklady, projektová dokumentace je hotová včetně stavebního povolení, pouze se bude aktualizovat pro podání žádosti. Termín podání žádosti je listopad 2019. V závislosti na úspěšnosti získání dotace je předpoklad realizovat zateplení v r. 2020 Chtěli bychom získat dotaci alespoň ve výši 50% uznatelných nákladů. Předpokládaný termín podání žádosti je duben 2019.

Máme rozpracované a plánované projekty na příští roky, které vycházejí ze schválené koncepce Strategického rozvoje obce do roku 2025. Detailní aktuální informace o průběhu a přehled již realizovaných akcí lze získat na této adrese (obecní web stránky, sekce PRO OBČANY, Dokumenty obce, Strategické cíle) - https://www.velke-brezno.cz/dokumenty-obce-s21CZ

Zjistil jsem, že někteří spoluobčané mají zkreslené informace o financování výstavby školní jídelny. Proto bych chtěl uvést věci na pravou míru. Mnoho občanů se domnívá, že výstavba školní jídelny je spolufinancovaná z dotací. Není to pravda, celou částku (cca 24 miliónů Kč) platí obec ze svého rozpočtu. Dotace byly poskytovány až do roku 2017, ale bohužel se nepodala žádost a proto se nepodařilo je využít. To má a bude mít samozřejmě negativní vliv na hospodaření obce v příštích letech.