Informace z úřadu - audit hospodaření obce v roce 2018

Nejdůležitější a dobrou zprávou tohoto týdne je informace o provedeném auditu hospodaření obce v roce 2018, který byl ukončen v minulých dnech. Podle předběžného vyjádření  je vše v pořádku. Stejně tak jako předchozí audit i tento našel drobné nedostatky, které se dají jednoduše napravit.

Proběhla plánovaná schůzka vedení obce a pivovaru ve Velkém Březně za účelem zlepšení dozoru provozování ČOV a nalezení takového režimu chodu ČOV, který zaručí dodržování stanovených limitů a nejhospodárnější provoz.

V toto pondělí, 18.3.2019 od 17. hod, se uskuteční jednání zastupitelstva obce. Rád bych vás touto cestou pozval, pozvánku a program jednání lze nalézt na Úřední desce.


Po prázdninách přeji všem úspěšný příští týden, zvláště našim dětem.