Informace z úřadu - hřiště pro mládež

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval o probíhajícím jednání a přípravě na vybudování tzv. "workoutového" hřiště, jinak hřiště s prvky pro individuální cvičení v přírodě.

Naším záměrem je na ploše stávajícího škvárového hřiště (resp. bývalého volejbalového kurtu) ve sportovním areálu Jiskra Velké Březno upravit prostor a instalovat posilovací stroje. Bude to určeno pro volnočasové aktivity všech obyvatel obce, ale hlavně naší dospívající mládeže. V současnosti v části Velké Březno není takový prostor ani vybavení k dispozici. Souběžně plánujeme provést oplocení pískového hřiště, jak bylo již dříve komunikováno.

Realizace obou těchto akcí je podmíněna získáním dotace z MMR. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti ve výši 770 000,- Kč a očekáváme, že výše dotace by se měla pohybovat okolo 70% uznatelných nákladů.

Ukázka návrhu z projektové dokumentace.

7347.png

7348.png