Informace z úřadu - schůzka na zámku

Vážení spoluobčané,

dne 19. 2. 2019 se uskutečnila na zámku ve Velkém Březně další schůzka o společné spolupráci. Obce Velké Březno, zámku a pivovaru. Bylo dohodnuto, že hlavním cílem spolupráce bude orientace na cestovní ruch. Tématem byly cykloturistika, železnice, přívoz, znovuzavedení exkurzních tras a hlavně zamyšlení nad možnostmi jak přilákat do našeho regionu co nejvíce návštěvníků.

" Věřím, že nastíněná spolupráce přinese ovoce nám všem ", řekl ředitel pivovaru Libor Doseděl.

7455.jpg

7456.jpg