Informace ze Základní školy Velké Březno - Volby do školské rady

Na základě sdělení ředitele Základní školy Velké Březno, že dne 9. 11. 2021 proběhne v době třídních schůzek volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, vás upozorňujeme na možnost kandidovat nebo navrhnout kandidáta do školské rady. 

Více informací naleznete na adrese:
https://www.zs-vb.cz/volby-do-skolske-rady-s1136CZ