MIMOŘÁDNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ

Z důvodu změny DPH na 10% za vodné a stočné platné od 1.5.2020, budou provedeny mimořádné odečty hlavních vodoměrů