Nevyužité žoky na zahradní odpad

10356.png

Žádáme všechny, kteří si vyzvedli žoky na biologický odpad, ale nevyužili jarního svozu 22. května, aby prázdné žoky vrátili zpět do sběrného dvora. Při podzimním svozu nebudou tyto žoky kvůli jiné číselné řadě odvezeny!

Navíc hrozí, že obec bude muset společnosti AVE zbytečně platit i za tyto nevyužité žoky.

Děkujeme!