Plánované odečty plynu 11- 23. 1. 2022

Odečty budou prováděny v období 11. - 23. 1. 2022. 

S ohledem na počet prováděných odečtů a měnící se počasí nemůžeme blíže specifikovat, v jaké konkrétní dny se budou pracovníci po obci pohybovat. 

Je nutné, aby odběratelé plynu sundali z plynoměrů zámky. Plynoměry musí být volně přístupné. 

Odečty budou provádět - pí. Malá, pí. Wernerová, pracovníci společnosti GAZELA plus s.r.o zmocnění firmou GasNet, s.r.o. 

Odečty se týkají všech odběratelů plynu bez ohledu na dodavatele.