POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY ODEVZDEJTE DO SBĚRNÉHO DVORA

Vážení spoluobčané,

chraňme společně naše životní prostředí a technickou infrastrukturu obecní čističky odpadních vod včetně kanalizačních rozvodů !

Chceme upozornit na to, že použité jedlé oleje a tuky, které Vám zbudou doma po vaření, můžete odevzdat ve sběrném dvoře ve Velkém Březně.

Řešení je snadné. Stačí použitý olej postupně shromažďovat do PET lahve, po naplnění pečlivě uzavřít, donést do sběrného dvora a předat oprávněné osobě.

SBĚRNÝ DVŮR - OTEVÍRACÍ DOBA