SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 3. LISTOPADU 2022

Ve čtvrtek  3. listopadu  2022 ve 14:00  proběhlo na Obecním úřadě ve Velkém Březně  druhé letošní  uvítání nových občánku do života.

O  roztomilý program se již tradičně postaraly  děti z mateřské školy ve Velkém Březně. Rádi bychom touto cestou poděkovali  paní učitelce Ivaně Mottlové  i šikovným dětem  za krásné  vystoupení. K občánkům a jejich rodičům poté promluvil starosta obce -  pan Karel Jungbauer.

Malí občánci dostali na památku krásného plyšáka  a  maminky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

A závěrem ještě  jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních překážek.

Byli uvítání tito občánci:

Zuzana Bláhová

Amálie Glosová

Dušan Grunt

Aiden Kozáková

Veronika Kastnerová

Eliška Szüsová

Adam Jäger

Daniel Letáček

Michaela Neumannová
matrikářka

12178.jpg

12180.jpg

12183.jpg

12186.jpg

12189.jpg

12194.jpg

12179.jpg

12181.jpg

12184.jpg

12187.jpg