SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 5. KVĚTNA 2022

Ve čtvrtek  5. května 2022 ve 14:00  proběhlo na Obecním úřadě ve Velkém Březně slavnostní uvítání nových občánku do života.

O program se již tradičně postaraly  děti z mateřské školy ve Velkém Březně. Rádi bychom touto cestou poděkovali  paní učitelce Ivaně Mottlové  i jejím svěřenkyním za krásné,  roztomilé vystoupení. K občánkům a jejich rodičům poté promluvil starosta obce -  pan Karel Jungbauer.

Malí občánci dostali na památku pamětní knihu, hračku s měkoučkou dekou a  maminky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

A závěrem ještě  jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních překážek.

Byli uvítání tito občánci:

Tereza Moule

Richard Zeus

Petr Ryšavý

Klára Mentová

Gita Kramperová

Eliška Doležálková

Kateřina Sokolová

Tadeáš Růžička

Agáta Luňáčková

Michaela Neumannová

matrikářka

11561.jpg

11562.jpg

11563.jpg

11564.jpg