Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z obce - 20. týden

Krátká informace z tohoto týdne. Z obce V pondělí se uskutečnilo jednání s firmou, která dodala úpravnu pitné vody do vodního zdroje ve Valtířově. Cílem jednání bylo zhodnocení stávajícího režimu provozu úpravny a následně získat návrh na nový režim provozu tak, aby došlo ke zvýšení kapacity, kvality a zároveň snížení nákladů na provoz. Zástupci firmy slíbili dodat celkovou zprávu v řádu několika dnů. Dále se uskutečnilo celodenní jednání s ...

20.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 19. týden

Krátce z tohoto týdne. Samospráva Tento týden se konalo 69. jednání rady obce Velké Březno. Rada projednávala běžné věci, které patří do její kompetence, jako jsou pronájmy, záměry. Mimo tyto běžné záležitosti též projednala vložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad, kde bude připsán vyšší úrok. Termínovaný vklad máme u ČSOB s měsíční výpovědí. Z obce Problematika Stavebního úřadu. Jak asi víte, v současné době je SÚ ...

12.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 18. týden

Krátce z tohoto týdne. Z obce V pondělí zasedala konkursní komise na výběr ředitele základní školy ve Velkém Březně. Na prvním jednání byly otevřeny obálky, zkontrolována jejich úplnost a dodržení požadovaných kritérii. Přihlásilo se šest uchazečů a všichni postoupili do druhého kola výběru, kde již proběhnou osobní pohovory a uchazeči představí svoje vize. Další jednání se uskuteční 18. 5. 2022. Současný ředitel již dovršil důchodového ...

06.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 17. týden

Krátce z tohoto týdne. Důležité upozornění na akci v příštím týdnu. Ve dnech 4-5. 5. 2022 bude v částech obce Velké Březno a Valtířov probíhat strojový úklid místních komunikací. Žádáme o maximální součinnost všech občanů tak, aby bylo možné provézt úklid s co největší účinností. Samospráva Tento týden se konalo 68. jednání rady obce. Rada, mimo jiné, například schvalovala výběr dodavatele stavby "Oprava chodníku směr benzínová pumpa x ...

29.04.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 16. týden

Povelikonoční okénko. Bytový fondZateplení domu Náměstí 171 - proběhlo jednání o termínu zahájení předání stavby. Předání by se mělo uskutečnit v úterý 26.4.2022. Bude zahájeno kontrolním dnem, kdy budou upřesněny jednotlivé body předání. Máme pozitivní a pochvalné vyjádření některých nájemníků, kteří oceňují preciznost provedených prací a pořádek na staveništi. Oceňují též lepší tepelné podmínky v bytě po provedené výměně oken a ...

21.04.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 14. týden

Krátce z tohoto týdne. Samospráva V pondělí se konalo 67. jednání rady. Mimo běžné agendy (nájmy, atd.) rada vzala na vědomí vznik nového mandátu zastupitele za ODS pana Petra Žižky, který nastoupil po rezignaci pana Michala Šidáka. Na dalším jednání zastupitelstva složí p. Žižka slib zastupitele. Příští jednání rady je plánováno na 25. 4. 2022. Z úřaduProběhl další kontrolní den stavby zateplení domu Náměstí 171. Práce postupují dle harmonogramu. ...

08.04.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 13. týden

Krátce z tohoto týdne Samospráva Tento týden se konalo mimořádné zasedání rady. Rada schvalovala složení konkursní komise, jmenované pro výběr nového ředitele základní školy, a harmonogram dalšího postupu. Připravili jsme podklady pro pravidelné jednání rady obce, které se uskuteční nadcházející pondělí 4. 4. 2022. Z úřadu Proběhla jednání se zástupci stavebních firem, které jsme požádali o předložení nabídky na realizaci plánovaných opravy v ...

01.04.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 12. týden

Aktuální zpráva z pátku - V obci byl zjištěn živý pštros, který utekl ze zahrady domu ve Valtířově. V současné chvíli se Policie ČR v součinnosti s obcí snaží o jeho odchyt. Nepřibližujte se k němu, může být nebezpečný, zvláště pro menší děti. Krátce z tohoto týdne. Jen připomenutí akcí v nadcházejícím víkendu - ples sportovců v Tivoli a fotbalový víkend na TJ Jiskra. Podrobnosti jsou na našich stránkách. Samospráva V pondělí tento týden se ...

25.03.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu -11. týden

Týden za námi a perný týden před námi. Z obce Tento týden proběhl kontrolní den stavby na akci zateplení obecního domu Náměstí 171. Zatím vše probíhá tak, aby akce byla dokončena v dohodnutém termínu, tedy do 30. 5. 2022. Příští týden by jedna stěna měla dostat dokonce i nový kabát (barvu). Fotografie z průběhu opravy - viz zde. Proběhlo jednání s ředitelem školy a dodavatelem IT techniky na téma možnost obnovy techniky v základní škole. Škola se ...

18.03.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 10. týden

Z důvodu školení a mé krátké dovolené dnes jen velmi stručně z tohoto týdne. Samospráva V pondělí jednala rada obce, která, mimo jiné, doporučila zastupitelstvu obce vyčlenit částku 200 tisíc Kč na pomoc Ukrajině. Částka bude rozdělena na dvě části po 100 tisících Kč. Jedna část půjde přímo některé z větších organizací (Člověk v tísni, Adra, Charita) a další na přímou pomoc ukrajinským rodinám. Připravili jsme podklady na jednání ...

11.03.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 9. týden

Informace z tohoto týdne. Z úřadu Byla dokončena oprava kanalizace u bytového domu Zahradní 142. Porucha se ukázala ve větším rozsahu, než jsme předpokládali. Foto z opravy - zde. Proběhla další konzultace s firmou, která řeší studii na výstavbu nové školní budovy a rekonstrukci staré školní budovy. Jedná se o bezbariérový přístup a opravu dvou odborných učeben. Příprava na možnost podání dotace. Měli jsme jednání s Ředitelstvím vodních cest o plánu ...

04.03.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

Krátké info z dění v naší obci. Z úřadu Tento týden první letošní svatba na obecním úřadě, 22. 2. 2022 ve 12:00 hodin. Magické datum. Jednalo se o občana Velkého Března. Přejeme hodně štěstí. Proběhlo jednání se zástupcem ČEZ distribuce o možnostech informování občanů o odstávkách, případně o poruchách a jejich termínu odstranění. Popis případné další pomoci při realizaci akcí, konaných za účasti ČEZ, lze nalézt zde - viz obecní webové ...

24.02.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 7. týden

Zajímavosti z obce v tomto týdnu. Rada obce Tento týden se konalo jednání rady obce. Rada schvalovala dodatky k nájemním smlouvám na obecní byty, doporučení zastupitelstvu o záměru prodeje pozemků. Výjimky ze směrnice na zadávání veřejných zakázek a projednávala běžné záležitosti v kompetenci rady - viz usnesení a zápis na obecních webových stránkách. Z obce Znovu proběhlo koordinační jednání s firmou, která zajištuje pro ČEZ přeložky vedení ...

18.02.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Další zajímavý a náročný týden je za námi. Z úřadu Tento týden se uskutečnilo několik jednání. Archiv obecních dokumentů je umístěn v budově úřadu, ale stávající sklepní prostory budovy nejsou pro archivaci úplně vhodné. Proto chceme využít volné a pro archivaci vhodné prostory bývalé kotelny v domě Litoměřická 248. Nutné úpravy jsme konzultovali s firmou, která nám předloží nabídku na stavební úpravy. Se zástupcem svozové firmy byly ...

11.02.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Krátká informace z tohoto týdne. Z úřaduJednali jsme s projektantem, který zpracuje návrh (studii) na přestavbu, přístavbu základní školy. Přestavba by měla být v lokalitě bývalé školní jídelny a zahrnuje vytvoření družiny, odborných učeben, vše s bezbariérovým přístupem. Studie bude následně použita jako podklad pro zadání projektové dokumentace, která je nezbytná pro podání žádosti o dotaci. Dále proběhla koordinační schůzka se zhotovitelem ...

03.02.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Krátce z uplynulého týdne. Samospráva Proběhlo jednání zastupitelstva obce. Mimo běžných záležitostí, které patří do kompetence zastupitelstva, jsem musel zastupitelům oznámit nečekanou zprávu. Jde o rezignaci na post zastupitele a místostarostky paní ing. Hany Šlechtové, kterou podala k 24.1.2022. Tímto jí děkuji za dosavadní spolupráci. Na příštím jednání zastupitelstva nás čeká volba nového místostarosty a doplnění počtu zastupitelů na 15. Z obce ...

28.01.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Krátce z tohoto týdne. Z obce Dodavatel stavebních prací zahájil opravu schodiště do sálu kulturního domu Tivoli. Přístup na sál bude osazen novým schodištěm tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti návštěvníků. Pro zajímavost jsou přiloženy fotografie z probíhajících prací. Z úřadu Proběhlo jednání s administrátorem akce výstavba nové školní budovy za účelem vybudování nové školní družiny a odborných učeben. Připravujeme zahájení ...

21.01.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 2. týden

Krátký přehled o dění v obci a na úřadu. Z úřadu Proběhlo jednání se zástupcem Czechinvestu o regionálních akcích, projednávaných v rámci jeho působnosti. Ve středu celé dopoledne jsme řešili s právním zástupcem obce problematiku pohledávek, především z bytového fondu. Jednali jsme s firmou, která provádí opravu pobřežní zdi na Suchém potoce o předání pozemků ve vlastnictví obce. Bylo dohodnuto provedení čistých terénních úprav v jarních ...

14.01.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 1. týden 2022

Máme za sebou první týden v novém roce, proto ještě jednou hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2022. Z úřaduPokračuje vyřizování reklamace praskliny budovy školní jídelny. Byla dohodnuta a sepsána písemná záruka odstranění v jarních měsících, jakmile to dovolí klimatické podmínky. Vyzvali jsme dodavatele stavby již dříve avizované výměny schodiště u restaurace Tivoli k zahájení prací. Jednali jsme s geodetickou firmou ohledně zaměření některých ...

07.01.2022 Přečtěte si více >

Přání do roku 2022

Zdravím všechny, kteří sledují starostovo okénko a přeji Vám všechno nejlepší do nového roku, mnoho štěstí, spokojenosti, pracovních úspěchů A hlavně pevné zdraví.

31.12.2021 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>