Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 29. týden

Další prázdninové informace o dění v obci. Provoz obecního úřaduV současné době někteří zaměstnanci obce postupně čerpají řádnou dovolenou a tedy provoz úřadu je částečně omezen. V nejdůležitějších oblastech je zajištěn zástup, ale některé záležitosti musí počkat na odborně způsobilého zaměstnance. Děkujeme za ohleduplnost a vstřícnost. Dále proběhlo jednání se zástupcem pojišťovny DAS o zajištění právní ochrany obce. Nabídka bude ...

23.07.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 28. týden

Rada obce Tento týden, ihned po mé dovolené, se konalo 52. jednání Rady obce. Jedním z důležitých bodů programu bylo projednání plánovaného zvýšení nájemného v obecních bytech. Další podrobnější informace najdete na webových stránkách obce v zápisu z jednání Rady, až bude publikován. MASDále proběhlo jednání se zástupci Místní akční skupiny Labské skály na téma příprava témat na další projektové období a možností získání dotací za jejich ...

16.07.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 25. týden

Píšu dnešní týdenní příspěvek z dovolené. Od středy tohoto týdne do 9.7. 2021 čerpám řádnou dovolenou a tak příští informace budou až za 28. týden. Nicméně budu v kontaktu v omezeném režimu a v případě důležité informace k dispozici. Tak dnes pouze v krátkosti. Obecní úřad pracuje bez omezení a je v plném provozu a nasazení, pouze s povinností nosit ochranu úst a nosu. Tivolí léto Tímto zvu všechny na další, již čtvrtý, ročník hudební akce ...

25.06.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 24. týden

Z důvodu čerpání dovolené tento týden bude bez komentářů. Jen uvádím krátkou informaci o statistice Covidu v naší obci. Více příští týden. Přeji všem hezký další týden a hodně zdraví a pohody. Epidemická situace - CovidV obci za posledních 7 dnů nedošlo k žádnému novému případu nákazy (stejně jako v minulém týdnu). Přesto i nadále žádám všechny obyvatele obce o dodržování základních epidemických opatření.

17.06.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 23. týden

Krátký pohled do tohoto týdne. Obecní úřadV tomto týdnu se uskutečnilo několik jednání: - upřesnění provedení opravy chodníku v Aleji sportovců. Chodník bude opraven od domu v Zahradní ulici č.p.142 směrem k Labi k vchodu do areálu tenisových kurtů. Zahájení opravy plánujeme po prázdninách na září - bude provedena oprava přístupové komunikace v areálu mateřské školky. Na tuto akci byl již vybrán zhotovitel a oprava bude provedena v průběhu plánované ...

10.06.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 22. týden

Krátká informace z tohoto týdne. Samospráva V pondělí se konalo 50. jednání rady obce. Rada projednávala žádosti o pronájmy obecních pozemků a hrobových míst, záležitosti související z provozem obce a také závěrečný účet za rok 2020. Podrobnější informace jsou na webových stránkách obce. Obecní úřadProběhlo jednání se zástupci hasičského záchranného sboru z Ústí nad Labem na téma provozu naší jednotky a návrhu smlouvy s obcí Homole na pomoc ...

04.06.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 21. týden

Některé události tohoto týdne. Obecní úřad Tento týden začal tradičně testováním zaměstnanců na COVID 19. Snad tato povinnost již brzy nebude nutná. Proběhlo jednání s MVV Energie CZ o možných energetických úsporách v zařízeních v majetku obce. S firmou AG data city zjišťujeme možnosti a podmínky pro zavedení monitorování kvality ovzduší v obci. Probíhají jednání s pivovarem na téma provozu ČOV a stanovení ceny stočného pro pivovar. Dále proběhlo ...

28.05.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 20. týden

Aktuality tohoto týdne. Obecní úřad Proběhlo jednání se zástupcem Zásilkovny o umístění výdejního automatu v obci. Rada obce na svém jednání rozhodla o umístění automatu na náměstí vedle bývalého přístřešku na kontejnery. Toto místo bude přístupné pro každého a v každou denní dobu. Mělo by to být zjednodušení dopravy balíků pro občana Velkého Března. Probíhá příprava na výběrové řízení dodavatele stavby zateplení domu Náměstí 171. Pro ...

21.05.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 19. týden

Další krátká informace z obce. Samospráva V pondělí se konala 49. schůzka Rady obce. Na svém jednání, jako obvykle, projednávala žádosti o pronájmy v obci (pozemky, byty). Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách obce po schválení zápisu. Obecní úřad Proběhlo jednání se zástupcem fotbalového klubu Jiskra Velké Březno za účelem dohody o využití, vzhledu a rekultivaci starého škvárového hřiště a přilehlých pozemků. Dále se uskutečnilo ...

14.05.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 18. týden

Další krátká informace z uplynulého pracovního týdne 3. - 7. května. Akce UKLIĎME VALTÍŘOV A VELKÉ BŘEZNOChtěl bych tímto pozvat dobrovolníky z řad občanů obce k účasti na každoroční úklidové akci v obci. Přestože se snažíme průběžně udržovat obec čistou, od posledního organizovaného úklidu v rove 2019 (v r. 2020 se akce nekonala kvůli covidovým omezením) se v různých zákoutích a méně přístupných místech obce vyskytují různé, hlavně ...

07.05.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 17. týden

Krátká jarní týdenní informace z dění v obci. Samospráva Tento týden se uskutečnilo 48. jednání rady obce. Rada projednávala běžné záležitost, nájmy pozemků a bytů. Mimořádně byl přizván ředitel školy, který seznámil radu o provozu školy v době pandemie. Členové rady přednesli požadavky na budoucí systém provozování školy a zapojení vedení školy do grantové strategie. Obecní úřad Proběhlo jednání s dodavatelem nového požárního vozidla a ...

30.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 16. týden

Stručně o zajímavostech tohoto týdne. Obecní úřad Tento týden pro nás začal pravidelným testováním na Covid 19 všech zaměstnanců. Testování proběhlo s výsledkem negativní u všech účastníků. Tak zatím je vše v pořádku. Proběhlo jednání se zástupcem firmy, která vykonávala technický dozor investora na stavbách zateplení obecních domů o další možné spolupráci na podobných akcích. Dále probíhala konzultace a příprava organizace akce Ukliďme ...

23.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 15. týden

Samospráva Na začátku tohoto týdne v pondělí se konalo 17. zasedání zastupitelstva obce. Jednání probíhalo za doporučených epidemických opatření a za účasti několika občanů obce. Na programu jednání zastupitelstvo rozhodovalo především o hospodaření s majetkem obce, schvalování záměrů prodeje a prodej majetku. Jedním z důležitých bodů bylo také schválení rozpočtových změn na rok 2021. Podrobnější informace z jednání budou zveřejněny na ...

16.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 14. týden

Krátké ohlédnutí za uplynulý velikonoční týden. Již druhým rokem v pandemii proběhlo Velikonoční pondělí. Věřím, že veselé a přineslo do této podivné doby trochu změny. Využívám okénka ke krátkému připomenutí událostí z minulého víkendu. Určitě jste se dočetli nebo na vlastní oči viděli poškozené stromy podél chodníku do Valtířova - viz přiložené fotografie. Toto jednání považuji za vrchol negramotnosti hraničící se svéprávností osoby, ...

09.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 13. týden Velikonoce

Velikonoční okénko. Obecní úřadTento týden proběhla dvě důležitá jednání - zasedání rady obce a zasedání finančniho výboru. Hlavním bodem byla příprava na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 12. dubna 2021 od 17. h v zasedací místnosti obecního úřadu. Ve středu tento týden došlo k výsadbě dalších 14 ks stromů - lípy srdčité. Stromy byly vysazeny podél cyklostezky mezi Velkým Březnem a Valtířovem. Několik fotografií z průběhu ...

02.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 12. týden

Dnešní komentář bude z důvodu mé dovolené v tomto týdnu velmi stručný. Pískovna Valtířov Ve sportovně relaxačním areálu ve Valtiřově byla dokončena další etapa ve výsadbě stromů. Třicet nově vysazených stromů lemuje od března 2021 část hlavní asfaltové dráhy. Jedná se o náhradní výsadbu za poražené stromy při rekonstrukci - plynovodu. Viz foto z průběhu rekonstrukce a výsadby stromů v obci. Krásné jarní počasí v tomto týdnu vylákalo do ...

26.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 11. týden

Další týdenní informace z dění v obci. Z úřadu Jedním z důležitých témat tohoto týdne bylo zajištění testování všech zaměstnanců na přítomnost Covid 19. Obec již od začátku roku testovala své zaměstnance a toto testování bylo založeno na dobrovolném rozhodnutí zaměstnance. Přesto se zúčastnilo 99% zaměstnanců. V současné době je pro obec toto testování povinné a tedy podstatně náročnější na organizaci docházky všech zaměstnanců a ...

19.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 10. týden

Krátká informace o dění v obci v tomto kritickém období. Z úřadu Začátkem týdne zasedala výběrová komise pro obsazení pracovního místa správce majetku obce Velké Březno. Výsledkem jednání bylo, že komise nedoporučila přijmout žádného z účastníků. Výběrové řízení bude vyhlášeno znovu. Shromažďujeme podklady k vydání dalšího výtisku Velkobřezenského zpravodaje za 1. čtvrtletí. Veškerá jednání s externími dodavateli, například jednání o ...

12.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 9. týden

Krátce z covidového týdne. První týden v březnu je opět v nouzovém stavu. Obecní úřad Provoz obecního úřadu je omezen z důvodu chybějících zaměstnanců (zhruba třetina), kteří musí opatrovat své děti buď u distanční výuky nebo z důvodu uzavření mateřské školy. Zatím jsme nepřistoupili k práci z domova a vzhledem k výše uvedenému ve většině kanceláří zůstává pouze jeden zaměstnanec. Služby jsou poskytovány dle již přijatých opatření - viz ...

05.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

V krátkosti z událostí tohoto týdne. Z úřadu V rámci fungování obce i úřadu probíhalo běžné vyřizování agend, např. pokladny, matriky, bytového fondu. Proběhlo jednání se zástupci fotbalového klubu o financování klubu v letošním roce. Uskutečnilo se jednání (telefonní konference) s firmou, která poskytuje poradenství v odpadovém hospodářství. Snažíme se v této době vyřizovat veškeré záležitosti pokud možno bezkontaktně, tedy přes telefon, ...

26.02.2021 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>