Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 38. týden

Opět stručně o některých událostech tohoto týdne. Zastupitelstvo obce Tento týden začal hned 14. zasedáním zastupitelstva obce Velké Březno. Jednání se zúčastnilo 9 z 15 zastupitelů, byla tedy přítomna potřebná většina ke schvalování usnesení. Ke schválení je potřeba alespoň 8 hlasů pro. Všichni nepřítomní byli řádně omluveni. Podrobné informace z jednání budou zveřejněny na webových stránkách obce. Rada obce Příprava na jednání 38. rady obce, ...

18.09.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 37. týden

Dovolená jako by nebyla. Samozřejmě na mně čekalo vyřizování mnoha pracovních záležitostí a bylo jich opravdu dost. Začátek pracovního týdne probíhal v duchu příprav na jednání 37. Rady obce, která se uskutečnila 9.9., a 14. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 14. 9. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu od 17. hod.. Jednání Rady obceByly projednávány záměry pronájmů a prodejů obecních pozemků a diskutován vzhled obce v s ohledem na ...

11.09.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 34. týden

Stručná informace o dění v tomto týdnu. Bytový fond Uskutečnil se další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Mj. byla též dohodnuta barva všech třech obecních domů a postup dalších prací dle skutečného zjištění na stavbě. Rada obce Ve středu od 16 hod proběhlo jednání Rady obce Velké Březno, které mimo jiné schválilo zadání výběrového řízení a zadávací dokumentaci na výběr dodavatele hasičské cisterny. Volnočasové aktivity Bylo ...

21.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 33. týden

Opět něco krátce z uplynulého týdne. Bytový fondProběhl další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Na bytovém domě v ulici Ústecká byl zjištěn nevyhovující stav střešních žlabů, je nutná výměna. Tato situace bude řešena samostatně v průběhu stavby tak, aby neohrozila termín dokončení. SelectProběhlo jednání s novým nájemcem bývalého objektu Selectu. Zatím polovinu objektu si pronajala firma VDED s.r.o., která se zabývá výrobou ...

14.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 32. týden

Tento týden probíhal v režimu prázdnin. Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou a provoz úřadu je zajišťován tak, aby byly poskytnuty veškeré služby a zodpovězeny veškeré dotazy. Bytový fondProběhl další kontrolní den výstavby zateplení bytových domů (Ústecká, Litoměřická/Na Výsluní). Práce pokračují dle harmonogramu stavby. Školní jídelnaJednali jsme s dodavatelem stavby školní jídelny ohledně reklamace netěsné střešní krytiny. Došlo k ...

07.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 31. týden

Opět něco málo z dalšího prázdninového týdne. Bytový fond Jednali jsme s administrátorem dotací a zhotovitelem stavby zateplení obecních domů. Kontrolovali a upřesňovali jsme rozsah dosud provedených prací s rozpočtem stavby a žádostí o dotaci. Připravili jsme návrh změn a dodatek ke smlouvě. Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. Rada obce Ve středu se konalo mimořádné jednání 35. Rady obce. Byl dohodnut další postup ve věci dotace na intenzifikaci ...

31.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 30. týden

Další prázdninový týden je za námi a toto jsou týdenní zajímavosti z úřadu a obce. Vodní hospodářství Tento týden proběhlo opět několik jednání s hydrogeologem na téma zajištění pitné vody pro obyvatele. Hledáme další možné varianty řešení. Opětovně jsme jednali ohledně dotace na Intenzifikaci ČOV se zástupcem organizace, která zajišťuje administraci dotací - Dotace snadno. Vytipovali jsme oblasti, které budou mít pro obec v příštích období ...

24.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 29. týden

Krátká informace o dění v tomto týdnu. Jednání Rady obce Tento týden se uskutečnilo již 34. jednání Rady Obce Velké Březno. Mimojiné byly projednávány důležité finanční a další záležitosti v hospodaření a chodu obce; podrobný rozpis programu jednání bude zveřejněn na web stránkách obce. Bytové hospodářstvíV pátek se uskutečnil kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Dobrá zpráva je, že realizace pokračuje dle stanoveného harmonogramu. ...

17.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 28. týden

Tento týden začal svátkem Dne upálení mistra Jana Husa (1415). Byl tedy o jeden pracovní den kratší. V průběhu týdne proběhlo několik jednání s hydrogeologem, kontrola provádění staveb na zateplení obecních domů a připravili jsme podklady na doplnění žádosti intenzifikace ČOV a vykonávali běžnou agendu v rámci obce či úřadu. Připravovali jsme podklady pro jednání rady obce, které se bude konat 13. 7. 2020 od 16 hodin. Využívám Okénka starosty k ...

10.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 27. týden

Krátká informace o zajímavostech tohoto týdne. Obnova obecního bytového fondu Před několika dny začala a stále probíhá akce zateplení obecních domů v ulici Ústecká 149/152 a Litoměřická 248 (u odbočky směrem k domům Na Výsluní - viz přiložené foto). Součástí zateplení bude samozřejmě i výměna oken a klempířských prvků. Zároveň proběhl kontrolní den na obou stavbách (akce zateplení) jak v ulici Ústecká, tak Litoměřická. Vše zatím probíhá dle ...

03.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 26. týden

Jednání zastupitelstva Tento týden bylo hlavní událostí zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo v pondělí 22.6. Mimo schvalování prodejů obecních pozemků a záměrů o prodeji pozemků obce, zastupitelstvo schválilo zahájit výběrové řízení na novou hasičskou cisternu a zajištění finančních prostředků do rozpočtu roku 2021. Cena tohoto vozidla se bude pohybovat kolem 7,5 mi.Kč. V současnosti máme zajištěnu dotaci ve výši 3,5 ...

26.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 25. týden

Po odmlce z důvodu dovolené pokračuji s informacemi z tohoto týdne. Vodní hospodářství S hydrogeologem jsme vyhodnocovali již provedené realizace na hledání zdrojů vody. Vrt Valtířov má nad očekávání výborné výsledky ve všech parametrech. Kvalita i množství vody ve zdroji je vynikající. U vodního zdroje Kassavia byly též očekávané výsledky, jen byl mírně zvýšený limit látek desethylatrazin 0,35 μg/l limit 0,1 μg/l a dušičnany 50mg/l, limit 50mg/l, ...

20.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 24. týden

Z důvodu čerpání dovolené bude další příspěvek až za týden. Přeji všem úspěšný příští týden.

12.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 23. týden

Výběr nejzajímavějších událostí na úřadu v tomto týdnu, který probíhal ve standardním režimu pracovních jednání. Územní plán Projednání změny územního plánu, konzultace s odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem o dalším postupu. Zastupitelstvo obce dne 22. 6. dostane ke schválení nový návrh usnesení o pořízení územního plánu a následně začne probíhat veřejné projednání o pořízení nového územního plánu pro obec ...

05.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 22. týden

Hlavní události tohoto týdne. Finanční záležitostiProběhla schůzka s finančním poradcem na téma možnost použití finančních prostředků na různé typy produktů, které zhodnocují vložené prostředky. Fondy, směnky, dluhopisy atd. Následně proběhla konzultace s Radou obce. Zhodnocení financí se jeví pro obec jako rizikové, je nutno prověřit. U veřejných prostředků musí být 100% spolehlivost a garantovaný výnos. Zateplení vybraných obecních bytových ...

29.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 21. týden

Aktuality z obce v tomto týdnu: Rada obce uskutečnilo se 32. zasedání a předpokládám, že poslední v režimu videokonference. Hlavním tématem jednání bylo schvalování nájmů a podpisů smluv na zhotovitele fasády a zateplení obecních domů Zahradní 142, Litoměřická 248, Ústecká 152,149. Předpoklad je, že v příštím měsíci začneme s postupnou realizací. Vodní hospodářstvíByla dokončena čerpací zkouška na vodním zdroji v Leštině. Zdroj vykazuje ...

22.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu 20. týden

Tento týden probíhal chod úřadu již v běžném provozu, samozřejmě za přísných epidemiologických opatření. Dnes jsem pro Vás vybral informace o následujících událostech. Hasičské autoUskutečnilo se jednání se soudním znalcem s požadavkem vyhodnocení technického stavu hasičských vozidel. Výsledek bude použit pro rozhodnutí o modernizaci vozového parku. Jde hlavně o novou cisternovou automobilovou stříkačku. Audit hospodaření obce, MŠ a ZŠ Byly nám ...

15.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 19. týden

Stručně několik informací z tohoto zkráceného pracovního týdne. Provoz Obecní úřadu v normálním režimu V pondělí byly obnoveny standardní úřední hodiny a pracovní doba všech zaměstnanců v klasickém režimu. Sice pořád s rouškou a dezinfekcí. Zatím se nám daří vyhýbat koronavirové nákaze a máme plný stav zaměstnanců ( s výjimkou dlouhodobé nemoci jedné pracovnice). Zastupitelstvo obce Hlavní událostí tohoto týdne bylo jednání zastupitelstva obce, ...

08.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 18. týden

Další zajímavosti v tomto týdnu. Rada obec Proběhlo už 30. jednání Rady obce. Rada se především zabývala přípravou na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 6. 5. 2020 od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Školství v obciProběhlo jednání s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy. Předběžně jsme konzultovali vše okolo probíhajícího zápisu jak do prvních tříd ZŠ, tak do Mateřské školky. Dle počtu ...

30.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 17. týden

Krátká informace z tohoto týdne o dění na úřadu a v obci. Úklid obce Minulý víkend proběhl úklid místních komunikací - až na několik nepovedených ulic, které byly douklizeny tento týden, se podle mých informací tentokrát úklid povedl. Komunální odpad v obciV současnosti v nouzovém stavu se několikanásobně zvýšila produkce tříděného odpadu (papír, plast). Sběrná místa a kontejnery jsou ihned po svozu znovu naplněny. Požádali jsme svozovou firmu o ...

24.04.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>