Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 22. týden

Hlavní události tohoto týdne. Finanční záležitostiProběhla schůzka s finančním poradcem na téma možnost použití finančních prostředků na různé typy produktů, které zhodnocují vložené prostředky. Fondy, směnky, dluhopisy atd. Následně proběhla konzultace s Radou obce. Zhodnocení financí se jeví pro obec jako rizikové, je nutno prověřit. U veřejných prostředků musí být 100% spolehlivost a garantovaný výnos. Zateplení vybraných obecních bytových ...

29.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 21. týden

Aktuality z obce v tomto týdnu: Rada obce uskutečnilo se 32. zasedání a předpokládám, že poslední v režimu videokonference. Hlavním tématem jednání bylo schvalování nájmů a podpisů smluv na zhotovitele fasády a zateplení obecních domů Zahradní 142, Litoměřická 248, Ústecká 152,149. Předpoklad je, že v příštím měsíci začneme s postupnou realizací. Vodní hospodářstvíByla dokončena čerpací zkouška na vodním zdroji v Leštině. Zdroj vykazuje ...

22.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu 20. týden

Tento týden probíhal chod úřadu již v běžném provozu, samozřejmě za přísných epidemiologických opatření. Dnes jsem pro Vás vybral informace o následujících událostech. Hasičské autoUskutečnilo se jednání se soudním znalcem s požadavkem vyhodnocení technického stavu hasičských vozidel. Výsledek bude použit pro rozhodnutí o modernizaci vozového parku. Jde hlavně o novou cisternovou automobilovou stříkačku. Audit hospodaření obce, MŠ a ZŠ Byly nám ...

15.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 19. týden

Stručně několik informací z tohoto zkráceného pracovního týdne. Provoz Obecní úřadu v normálním režimu V pondělí byly obnoveny standardní úřední hodiny a pracovní doba všech zaměstnanců v klasickém režimu. Sice pořád s rouškou a dezinfekcí. Zatím se nám daří vyhýbat koronavirové nákaze a máme plný stav zaměstnanců ( s výjimkou dlouhodobé nemoci jedné pracovnice). Zastupitelstvo obce Hlavní událostí tohoto týdne bylo jednání zastupitelstva obce, ...

08.05.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 18. týden

Další zajímavosti v tomto týdnu. Rada obec Proběhlo už 30. jednání Rady obce. Rada se především zabývala přípravou na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční 6. 5. 2020 od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Školství v obciProběhlo jednání s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy. Předběžně jsme konzultovali vše okolo probíhajícího zápisu jak do prvních tříd ZŠ, tak do Mateřské školky. Dle počtu ...

30.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 17. týden

Krátká informace z tohoto týdne o dění na úřadu a v obci. Úklid obce Minulý víkend proběhl úklid místních komunikací - až na několik nepovedených ulic, které byly douklizeny tento týden, se podle mých informací tentokrát úklid povedl. Komunální odpad v obciV současnosti v nouzovém stavu se několikanásobně zvýšila produkce tříděného odpadu (papír, plast). Sběrná místa a kontejnery jsou ihned po svozu znovu naplněny. Požádali jsme svozovou firmu o ...

24.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 16. týden

Tento týden byl o jeden den kratší, zpestřilo nám ho Velikonoční Pondělí. Děkuji všem občanům za dodržování preventivních opatření proti šíření koronaviru o Velikonočních svátcích. Snad se podaří v co nejkratší době ukončit restrikce vyhlášené vládou a vrátit se do normálních životních kolejí. Vodní hospodářství Tento týden proběhlo několik akcí na vodním hospodářství v rámci hledání nových zdrojů či případné posílení ...

17.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 15. týden Velikonoční

Opět krátký přehled zajímavých událostí tohoto týdne. Tento týden byl prodloužen nouzový stav v rámci prevence šíření nákazy COVID-19. Obecní úřad a ostatní záležitosti obce jsou řešeny pouze ve zkrácených úředních dnech a omezených možnostech. V případě neodkladných záležitostí zavolejte, případně zazvoňte u vchodových dveří. V krátkosti z některých činností. - proběhlo plánované zasedání Rady obce, konané přes videokonference - ...

10.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 14. týden

Dnes jenom v krátkosti. Vážení spoluobčané, tento týden využívám okénka starosty a obracím se Vás s žádostí na Vás všechny o maximální dodržování nařízení k zamezení šíření nového koronaviru. Tím dokážeme zkrátit dobu nouzového stavu a všech omezení s tím spojených. Pokud se toto podaří, vrátíme se zpět do normálního života ke svým rodinám, kamarádům a práci už brzy. Děkuji všem a přeji pevné nervy a hodně zdraví.

03.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 13. týden

Tento týden pokračoval v duchu nařízení vlády o nouzového stavu. Obecního úřadu pracuje v omezeném režimu za aplikování maximálních preventivních opatření z důvodu možné nákazy Coronavirem. Hlavním požadavkem je vyloučit co nejvíce přímý osobní styk a komunikaci vést telefonicky či elektronicky. Roušky V průběhu týdne jsme několikrát jednali s některými občany obce, kteří šijí ochranné roušky a poskytují je občanům a organizacím obce. Obec ...

27.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 12. týden

Všechny běžné činnosti tohoto týdne byly ve stínu současného nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR. Obec nemá ochranné prostředky (roušky, respirátory), které bychom mohli hromadně poskytnout občanům. Žádáme proto všechny naše spoluobčany, aby dodržovali všechna nařízení a omezení vyhlášené vládou. Žádáme vás o maximální ohleduplnost a toleranci k ostatním, dodržování přísných hygienických a preventivních pravidel. Je skvělé, že se v ...

20.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 11. týden

V krátkosti přehled zajímavých jednání v tomto týdnu. Stěžejním tématem tohoto týdne byla situace v obci v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem COVID-19.V průběhu celého týdne sledujeme a řešíme situaci o zavedených opatření v rámci omezení nákazy koronavirem COVID-19. Konzultovali jsme s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy jaká nutná opatření musíme přijmout pro uvedení nařízení do praxe v maximálním rozsahu a k ...

13.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 10. týden

Prevence proti šíření respiračních nemocí Tento týden začal zavedením preventivních opatření proti šíření koronaviru a zajišťováním ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Konzultovali jsme situaci v obci s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a upřesňovali doporučené postupy. Doporučuji všem občanům dodržování všech preventivních opatření a maximální obezřetnosti k vyloučení nákazy. Důležité je ...

05.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 9. týden

Vybrané události tohoto týdne. Jednání Rady obce Tento týden se uskutečnilo 25. jednání Rady obce Velké Březno. Hlavním bodem bylo schválení zadání veřejné zakázky zateplení obecních domů Litoměřická 248, Ústecká 149,152, a oprava fasády a výměna oken Zahradní 142. Veřejné osvětlení Proběhlo jednání s firmou, která zpracovává projekt na kompletní modernizaci veřejného osvětlení, a byly upřesněny požadavky obce. Obec požaduje provézt kompletní ...

28.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

Krátký přehled zajímavostí ze života v obci v tomto týdnu. Nový vodní zdrojTento týden se uskutečnila pracovní schůzka z hydrogeologem na téma hledání nových zdrojů pitné vody. Byly vypracovány a zadány konkrétní úkoly, které musíme zajistit. Termín dodání jednotlivých návrhů byl stanoven na konec prvního týdne v březnu. Pokládka plynovodu v obciJednali jsme se zhotovitelem akce výměna plynovodu na cyklostezce v úseku pod fotbalovým hřištěm. Účelem ...

20.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 7. týden

Výběr několika důležitých událostí právě uplynulého týdne. Žádosti o dotaceProtože naše žádost v roce 2019 nebyla úspěčná, připravili a kompletovali jsme doklady k podání žádosti na dotaci v roce 2020 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jedná se o vybudování hřiště pro mládež v prostoru u fotbalového hřiště na místě bývalého volejbalového hřiště. Žádost byla podána. Předpokládané náklady na akci cca 371 tis. Kč, požadovaná dotace ...

14.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled informací o dění na úřadu a v obci v uplynulém pracovním týdnu. Jednání Rady obceMimo běžných událostí Rada projednávala petici občanů Zachraňme Tivoli. Petice byla projednána za účasti zástupce petičního výboru a provozovatele Tivoli. Provozovateli byla zaslaná výzva o porušování nájemní smlouvy s tím, že při dalším porušení hrozí možnost ukončení nájmu. Provozovatel předložil záměr dalšího fungování Tivoli s datem ...

07.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Krátký přehled zajímavostí uplynulého týdne. Jednání zastupitelstvaTento týden se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce. Z projednávané agendy bych rád zmínil jednání o různých majetkových záležitostech. Rozvinula se i diskuze na téma odměňování neuvolněných členů zastupitelstva z rozpočtu obce. V letošním roce došlo ze zákona ke zvýšení horní hranice částek odměn. Nakonec bylo dohodnuto, že odměňování zůstane ve stejné výši jako v ...

31.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Krátký přehled činností a zajímavostí tohoto týdne. Nové autobusové zastávky ve Vítově Na základě požadavku našich spoluobčanů, kteří bydlí v části Vítov, na vybudování nových zastávek, jsme zahájili aktivity k jejich zajištění a realizaci. Z kraje týdne proběhlo jednání s dopravním projektantem ohledně umístění autobusových zastávek na konci obce směrem na Vítov. Zadali jsme zhotovení jednoduchého návrhu, který bude sloužit jako podklad ...

24.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Stručná informace o důležitém dění v obci v tomto týdnu. Jednání Rady obce V pondělí se konalo 22. jednání Rady obce. Hlavním bodem programu byl návrh dohody na finálním finančním vypořádání s fy. Klement. Po dlouhém a složitém jednání bude zastupitelstvu předložen návrh dohody. Snad se již podaří celou akci úspěšně dokončit. Proběhlo též jednání s firmou, zajišťující dotaci na akci Workautové (cvičební) hřiště, které by mělo být ...

17.01.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>