Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 46. týden

Opět několik slov o vybraných událostech uplynulého pracovního týdne. Jednání zastupitelstva obce. Hlavní událostí tohoto týdne bylo jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo projednávalo jednotlivé body dle programu jednání, který byl oznámen v Aktualitách - viz odkaz zde. Mj. zástupkyně společnosti ASPHA, oběhové hospodářství s.r.o., informovala zastupitele o fungování systému sběru odpadů (tzv. Door-to-Door), o kterém obec uvažuje jako o náhradě ...

15.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 45. týden

Opět krátká informace o některých důležitých věcech z úřadu a chodu obce v právě uplynulém pracovním týdnu. Svoz žoků Krátká připomínka - tuto sobotu 9.11.2019 proběhne svoz žoků na listí. Nezapomeňte umístit žok na místo k tomu určené! Rada obceProběhlo 19. jednání Rady, kde jsme za přítomnosti právního zástupce projednávali další postup obce v jednání s dodavatelem stavby školní jídelny. Protože si myslíme, že nebyly dodrženy některé ...

08.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 44.týden

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu.V pondělí, na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, zástupci obce položili věnce k památníkům prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ve Velkém Březně a Valtířově. Školní jídelna.Nejdůležitější událostí tohoto týdne byla kolaudace nové školní jídelny, která proběhla ve čtvrtek 31. 10. 2019 s kladným výsledkem a tedy 4. 11. 2019 bude první oběd pro všechny ...

01.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Několik slov k právě uplynulému týdnu a vybranému dění v obci a na úřadu. Školní jídelna.Obec převzala stavbu a jsme těsně před otevřením jídelny do rutinního provozu. Probíhá závěrečný odvoz zeminy ze škvárového hřiště, kde fy. Klement dočasně deponovala zeminu ze stavby. Dnes jsme absolvovali předkolaudační prohlídku s pracovníky OHS (hygiena). Příští týden proběhne kolaudace. V jídelně je již naistalována technologie. Příští týden, jak ...

25.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Krátký přehled akcí za uplynulý říjnový týden. V pondělí se uskutečnilo již 17. jednání Rady obce, která za přítomnosti právního zástupce projednávala postup obce ve vztahu k dodavateli stavby školní jídelny. Také se zabývala otázkou přípravy rozpočtu. Proběhlo též jednání s ředitelkou Mateřské školy o rozpočtu na rok 2020. Proběhl další kontrolní den výstavby školní jídelny. Předpokládáme, že první slavnostní oběd se uskuteční 4. 11. ...

18.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Krátké shrnutí nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Hned z kraje týdne dorazila dodávka kompostérů pro občany obce, kteří se přihlásili do ankety a měli zájem o kompostování. Během příštích několika dnů bude zahájeno přidělování pro jednotlivé občany. Vše bude upřesněno na informačních kanálech obce. Opět proběhl kontrolní den stavby školní jídelny. Současný stav již napovídá brzkému otevření. Předpokládané zahájení provozu je ...

11.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden stojí za zmínění několik akcí či aktivit. Proběhlo jednání s ředitelem TS a.s. Děčín o přípravě na zimní údržbu komunikací v obci. Hlavním cílem bylo zkvalitnění poskytovaných služeb proti loňskému roku. V pondělí 30.9.2019 od 16.00 hod zasedala na svém 16. jednání Rada obce , kde projednávala i otázku pronájmů obecního majetku a zahájila jednání o sestavení rozpočtu obce na rok 2020. Opět proběhl kontrolní den stavby školní ...

04.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Krátká informace o dění na obecním úřadu tento týden. V pondělí 23. 9. se uskutečnilo osmé zasedání zastupitelstva obce, které ve většině usnesení rozhodovalo o prodeji, případně záměru prodeje, obecních parcel, určených k výstavbě rodinných domů. Dále se uskutečnilo jednání s naším právním zástupcem o přípravě podkladů k zahájení veřejné zakázky intenzifikace ČOV Velké Březno a přestavby ČOV Valtířov na čerpací stanici splaškových ...

27.09.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Důležité momenty tohoto týdne na obecním úřadu. Konzultace s novým právním zástupcem obce Mgr. Andreou Málkovou, týkající se textu kupních a prodejních smluv, obsahu záměrů prodeje a dalších právních dokumentů obce. Proběhl další kontrolní den stavby školní jídelny. Zhotovitel oznámil termín dokončení 30.9.2019. Poté požádáme o kolaudační souhlas. Dále proběhlo jednání s dodavatelem služeb údržby a čištění místních komunikací jako ...

20.09.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Vážení spoluobčané, po návratu z mé dovolené je toto první poprázdninové okénko s nejdůležitějšími aktualitami za tento týden. V pondělí 9. 9. 2019 se konalo 15. jednání Rady obce Velké Březno, na kterém se projednávaly např. pronájmy, záměry pronájmů a dodržování platební morálky nájemníků v obecních bytech. Lze konstatovat, že uplatňování přísnějších pravidel a trvalý kontakt s některými nájemníky přináší pozitivní výsledky. Daří ...

13.09.2019 Přečtěte si více >

INFORMACE Z ÚŘADU

28.8.2019 proběhl další kontrolní den na stavbě školní jídelny za účasti místostarostky obce a radních pana Mottla a pana Fialy. Stavba je stále ve skluzu, který způsobily hlavně problémy se subdodavateli a některé nejasnosti v rámci projektové dokumentace. Zatím je stravování žáků místní ZŠ zajištěno ve stávající jídelně. Doufáme, že se stavbu podaří co nejdříve dokončit.

02.09.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden se hned v pondělí konala 14. schůzka Rady Obce. Projednávala hospodaření s majetkem obce a finanční záležitosti, které jsou v kompetenci Rady. Dále, jako každý týden, proběhl kontrolní den výstavby školní jídelny. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání Rady bylo oznámení zhotovitele, že nedodrží termín předání stavby. Obec v současné době hledá cestu, jak celou nepříjemnou situaci vyřešit. V příštích dvou týdnech čerpám ...

24.08.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden v obci. Opět proběhl kontrolní den výstavby školní jídelny. Dodavatel zatím potvrzuje termín předání stavby No uvidíme. Fotografie z výstavby zde. Proběhla kontrola z oblastního inspektorátu práce na dokladovou část stavby školní jídelny. Závěr zatím není znám. Tento týden obtěžovaly v obci hlasité výbuchy. Na základě informací od občanů proběhla přátelská diskuze se starostou Povrlů a následně byl dohodnut společný postup řešení. ...

09.08.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

V krátkosti dění na obci v tento prázdninový týden. Proběhl další z kontrolních dnů na stavbě školní jídelny, tentokrát za účasti radního pana Ivana Mottla. Toto úterý bylo na stavbě podstatně více pracovníků, tak snad budou práce probíhat rychleji. Uskutečnila se pravidelná schůzka se zástupci pivovaru ohledně provozování ČOV. Současně jim byl představen Ing. Švejkovský, budoucí odpovědná osoba obce za provoz ČOV. Byly domluveny některé provozní ...

26.07.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Pár informací o projednávaných záležitostech na obecním úřadě. Proběhlo jednání se zástupcem KHZS o možnosti poskytování zdravotní pomoci při zásahu našich hasičů a schůzka s předsedou zahrádkářů Vítovské zahrádkářské kolonie o možnosti zhotovení přípojky užitkové vody z Homolského potoka. Uskutečnil se další důležitý kontrolní den výstavby školní jídelny. Tentokrát jsme byli ujištěni o dodržení termínu i písemnou formou. Setkání ...

19.07.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden proběhlo jednání rady obce za přítomnosti fy. Provod, která bude pro obec zajišťovat odbornou osobu pro provozování vodovodů a kanalizací. Nová pracovnice nemá požadovanou praxi a bude se tedy dva roky vzdělávat a získávat praktické zkušenosti. V úterý se opět konal kontrolní den stavby školní jídelny, kde zástupce dodavatele opět garantoval termín dodržení stavby. Na základě skutečných zjištění na stavbě byl vyzván k písemnému potvrzení ...

12.07.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Dobrý den vážení spoluobčané, tento týden probíhal ve znamení každodenních jednání. V pondělí se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce, na kterém se projednávalo hospodaření s majetkem obce v rámci pravomocí zastupitelstva. Dále zpráva o požární ochraně za rok 2018 a další body dle schváleného programu jednání. Zápisy z jednání rady a zastupitelů obce jsou k dispozici na webových stránkách - Rada, Zastupitelstvo. V úterý jak jsem již informoval ...

28.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

V pondělí se konala 12. Rada obce, která mimo běžných záležitostí, např. nájemní smlouvy, schvalovala nový důležitý dokument - Domovní řád pro obecní domy. V rámci údržby a péče o vzhled obecních domů obec znovu zavádí pozici domovníka. V této souvislosti je právě důležitý Domovní řád, který upravuje povinnosti a práva nájemníku a zároveň pracovní náplň domovníka. Pevně věříme, že se podaří tímto krokem zlepšit vzhled obecních domů a ...

21.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Dobrý den vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhl další kontrolní den výstavby školní jídelny, který řešil dodržování termínu stanovených v harmonogramu a upřesnění barev podlahových krytin, okenních rámů a další podrobností. Například propojení jídelny s budovou základní školy datovými kabely. Závěrem dodavatel potvrdil termín dokončení stavby, který je uveden ve smlouvě. Dále se uskutečnila valná hromada MAS Labské skály, kde byly ...

14.06.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden se konalo jednání Rady obce, kde proběhla diskuze a byl prezentován přehled o provozu vodovodů a kanalizací včetně metodiky výpočtu vodného, stočného a popsání jednotlivých položek, které do kalkulačního vzorce patří. Dále proběhl kontrolní den výstavby školní jídelny, na kterém dodavatel potvrdil termín dokončení stavby před zahájením školního roku. Pro zvýšenou kontrolní činnost bylo domluveno konání kontrolních dnů každý týden. ...

31.05.2019 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>