Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Aktuality z úřadu

V pondělí 18.3.2019 proběhlo jednání zastupitelstva, důležité pro další rozvoj obce. Kromě standardní agendy jako jeden z hlavní bodů programu jednání bylo stanovení koncepce vodního hospodářství za účelem hledání nových zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo, mimo záplavové území řeky Labe. Na koncepci začínáme pracovat. Tento týden se konal kontrolní den výstavby nové školní jídelny, která probíhá dle stanoveného harmonogramu. Pro informaci ...

22.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - audit hospodaření obce v roce 2018

Nejdůležitější a dobrou zprávou tohoto týdne je informace o provedeném auditu hospodaření obce v roce 2018, který byl ukončen v minulých dnech. Podle předběžného vyjádření je vše v pořádku. Stejně tak jako předchozí audit i tento našel drobné nedostatky, které se dají jednoduše napravit. Proběhla plánovaná schůzka vedení obce a pivovaru ve Velkém Březně za účelem zlepšení dozoru provozování ČOV a nalezení takového režimu chodu ČOV, který ...

15.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - aktualita k letošním plánovaným aktivitám

Na letošní rok máme v plánu mnoho aktivit ke zlepšení vzhledu a fungování obce. Pro jejich úspěšné zajištění je naší prioritou získat co nejvíce finančních dotací. Rád bych se dnes zmínil zvláště o některých investičně náročných akcích, které buď již probíhají nebo které chceme realizovat co nejdříve. Školní jídelna. Výstavba pokračuje dle harmonogramu a předpokládáme, že od nového školního roku budou žáci základní školy chodit již do ...

08.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - setkání s ředitelem okresní Policie ČR v Ústí n.L. a jednání na Úřadu práce

Setkání s okresním ředitelem Policie ČR v Ústí n.L.Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo v budově policie v Dlouhé ulici setkání starostů s okresním ředitelem Policie ČR. Hlavním bodem bylo představení jednotlivých vedoucích oddělení v rámci okresu a informace o vývoji trestné činnosti. Dále byla prezentována spolupráce s Městkou policií, záchrannou službou a jednotkami požární ochrany. V tomto tématu byla zmíněna dobrá spolupráce s jednotkou požární ...

01.03.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - schůzka na zámku

Vážení spoluobčané, dne 19. 2. 2019 se uskutečnila na zámku ve Velkém Březně další schůzka o společné spolupráci. Obce Velké Březno, zámku a pivovaru. Bylo dohodnuto, že hlavním cílem spolupráce bude orientace na cestovní ruch. Tématem byly cykloturistika, železnice, přívoz, znovuzavedení exkurzních tras a hlavně zamyšlení nad možnostmi jak přilákat do našeho regionu co nejvíce návštěvníků. " Věřím, že nastíněná spolupráce přinese ovoce nám ...

22.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - hřiště pro mládež

Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o probíhajícím jednání a přípravě na vybudování tzv. "workoutového" hřiště, jinak hřiště s prvky pro individuální cvičení v přírodě. Naším záměrem je na ploše stávajícího škvárového hřiště (resp. bývalého volejbalového kurtu) ve sportovním areálu Jiskra Velké Březno upravit prostor a instalovat posilovací stroje. Bude to určeno pro volnočasové aktivity všech obyvatel obce, ale hlavně naší ...

14.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - areál bývalého Selectu

Členové Rady obce, pan Šesták a další zájemci ve spolupráci se správcem objektu provedli dne 4. 2. 2019 prohlídku budovy za účelem ověření možnosti využití pro obec. Jedná se o dominantní budovu v centru obce a proto hledáme smysluplné varianty řešení, aby celý objekt mohl sloužit potřebám obce. Preferovaná je možnost koupě, to je ale podmíněno získáním dostatečné finanční částky ať už z dotačních zdrojů nebo z finančního úvěru. Protože ...

08.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

V pátek 1. 2. 2019 se uskutečnilo na Zámku ve Velkém Březně, za účasti místostarostky paní Ing. Hany Šlechtové a starosty pana Karla Jungbauera, jednání s kastelánem zámku pane Ing. Milošem Musilem. Byla projednána organizace svateb na zámku a další spolupráce mezi obcí Velké Březno, Pivovarem a zámkem. Například organizace společných akcí, obnova exkurzí v pivovaru, pořádání významných setkání na zámku jak obecních, tak i pivovarských. Tomuto setká ...

07.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - aktuality

Pivovar Velké Březno Minulý týden proběhlo jednání s pivovarem Velké Březno za účasti ředitele a členů rady obce o rozvoji pivovaru a o představách obce na další spolupráci i se zapojením a využitím prostor zámku Velké Březno (např. exkurze, reprezentační místnosti). Chodník pod zámkem V současné době je již v provozu a k užívání. Byla podána žádost o koladauci a čekáme na její vyřízení. Více informací o průběhu výstavby, popis a fotografie ...

01.02.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - aktualita k plánovaným projektům

Máme v plánu zateplit bytové domy č.p.149 a 152. Podmínkou je získání finančních dotací. Připravujeme podklady, projektová dokumentace je hotová včetně stavebního povolení, pouze se bude aktualizovat pro podání žádosti. Termín podání žádosti je listopad 2019. V závislosti na úspěšnosti získání dotace je předpoklad realizovat zateplení v r. 2020 Chtěli bychom získat dotaci alespoň ve výši 50% uznatelných nákladů. Předpokládaný termín podání ...

31.01.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Chtěl bych tímto poděkovat Ženám Velkého Března za organizaci Maškarního plesu, který se konal 19. ledna. Lístky na obecní ples, který se koná 16. února, jsou již vyprodány. Následující den, tj. 17. února, připravujeme v KD Tivoli maškarní ples pro děti - podrobnosti budou zveřejněny. Lístky na zájezd do divadla na muzikál Šíleně smutná princezna na 2. 3. 2019 jsou vyprodány.

29.01.2019 Přečtěte si více >

Problémy se sněhem a úklidem na místních komunikacích

Úklid místních komunikací (MK) a chodníků. V noci z pátku 25.1. na sobotu 26.1. a pak v průběhu celé soboty napadlo v obci cca 10-15 cm sněhu. Bohužel firma Technické služby města Děčín s.r.o., se kterou má obec smluvně zajištěno čištění MK, nestačila tento příval sněhu odstraňovat a v určitých časových úsecích se staly některé komunikace nesjízdné. Již během soboty byla tato firma vyzvána k okamžité nápravě, která se uskutečnila až v ...

29.01.2019 Přečtěte si více >

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, v prosinci jsme zorganizovali dvě společenské akce Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášskou besídku. Troufám si říci, i na základě ohlasu od našich spoluobčanů, že se nám to povedlo a že všichni účastníci byli spokojeni. Škoda, že nám počasí nepřálo u Rozsvícení vánočního stromu, ale poučili jsme se a na příští rok budeme připraveni i na nepřízeň počasí. Děkuji ještě jednou všem, kteří se podíleli na přípravě a ...

10.12.2018 Přečtěte si více >

Praktický a dětský lékař bude fungovat i od ledna 2019

Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o skončeném jednání a o podpisu smluv na poskytování lékařské péče pro dospělé a děti. Smlouvy jsou podepsány a tak předpokládáme, že poskytování lékařské péče bude pokračovat bez přerušení i roce 2019 (po schválení ze strany Hygienické služby). Pediatr (MUDr. Alena Müllerová s.r.o.) bude pokračovat ve stávající ordinaci. Zájemci o služby pediatra se mohou registrovat - viz informace v Aktualitách ze ...

30.11.2018 Přečtěte si více >

Informace o některých důležitých projektech

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás postupně a pravidelně informovat o současně probíhajících důležitých projektech v obci, v jaké jsou fázi, a i o dalších zajímavostech každodenního života v obci. Výstavba školní jídelny - probíhá dle stanoveného harmonogramu bez omezení. Proběhlo jednání s vedoucí školní jídelny, která připomínkuje vybavení kuchyně a umístění některých pracovišť (příprava na bezlepková jídla). Své požadavky předložila ...

27.11.2018 Přečtěte si více >

Společenské akce

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat o plánovaných kulturních a společenských akcích, které připravuje vedení se svými spolupracovníky a dalšími dobrovolníky. Chceme pokračovat v tradici minulých ročníků a proto v zimním období plánujeme: 2. 12. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromu 9. 12. 2018 - Mikulášská nadílka v KD Tivoli 19. 1. 2019 - Maškarní ples 16. 2. 2019 - Obecní ples 17. 2. 2019 - Dětský maškarní ples Všichni jste srdečně zváni ...

27.11.2018 Přečtěte si více >

Rozsvícení vánočního stromu

Vážení spoluobčané, zveme Vás na již tradiční setkání spojené se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu na náměstí pod hodinami, které se bude konat první adventní neděli 2. 12. od 17 hodin. Hudební doprovod na akci zajistí žáci ze ZUŠky Velké Březno. Na všechny čeká cukroví, pro děti bude připravený čaj a pro dospěláky svařené víno. Těšíme se na Vás.

23.11.2018 Přečtěte si více >

Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva obce ve volebním období 2018 - 2022

Vážení spoluobčané, zveme Vás na ustavující jednání zastupitelstva obce Velké Březno ve volebním období 2018 - 2022, které se koná dne 5. 11. od 17:00 v aule Základní školy Velké Březno. Program zde.

27.10.2018 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>