SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2. 10. 2021

Dne 2.10.2021 se v ranních hodinách (od 7:00) v obci Velké Březno a Valtířov uskuteční svoz nebezpečného odpadu.

Odpad vyndejte ke svým odpadovým nádobám (ideálně den předem) v dostatečném časovém předstihu! V případě, že bude přistaven až po svozu, nebude odvezen!

Nebezpečnými odpady jsou: odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností např. olejové filtry, laky, barvy, ředidla, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek aj.

Do svozu nepatří: stavební odpad, komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, velkoobjemový odpad, nábytek, elektro aj.