SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 4. 4. 2020

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v obci Velké Březno a Valtířov dne 4. 4. 2020 od cca od 6:30 hodin.

Odpad vyndejte ke svým odpadovým nádobám v dostatečném časovém předstihu! V případě, že bude přistaven až po svozu, nebude odvezen!

Petra Kratochvílová Referent ŽP