UKONČENÍ VÝDEJE ŽOKŮ PRO ROK 2021

10569.png

Vážení občané,

k dnešnímu dni obec vydala 170 ks žoků na biologicky rozložitelný odpad.

Z důvodu vyčerpání kapacity svozové firmy již více žoků nebude k dispozici. V případě zájmu je možné se u paní Kratochvílové informovat o možnosti využití kompostéru, popř. můžete využít sběrné místo v obci.

                                  

Děkujeme za pochopení