UPOZORNĚNÍ: Žoky na bioodpad

Na jaře letošního roku nebude v naší obci probíhat výdej a svoz žoků na biologicky rozložitelný odpad. Vedení obce se takto rozhodlo kvůli neustále se navyšujícím cenám žoků.

V roce 2022 obec platila za každý žok 750 Kč a zaplatilo se celkem 279 000 Kč za 372 kusů svezených žoků.

Aktuální cena pro rok 2023 se vyšplhala na 941 Kč za jeden žok. Pokud bychom letos vydali stejné množství žoků, obec by svozové firmě musela zaplatit 350 052 Kč.   

Podzimní svoz žoků v režimu jeden žok na jedno číslo popisné zatím zůstává v platnosti.

Více informací