USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30. BŘEZNA 2020 Č. 332

O B S A H :

140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - zákaz čerpání dovolených zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury

141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - nasazení vojáků v činné službě k provádění krizových opatření

142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - zákaz vstupu a vycestování do/z ČR pro všechny občany a cizince s uvedenými vyjímkami

Plné znění - v příloze zde.