V Ústí začalo fungovat krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Pomoci uprchlíkům z válkou sužované Ukrajiny s registrací a nalezením bydlení. Takový je hlavní, nikoliv však jediný úkol Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Fungovat začalo právě dnes, ve čtvrtek 3. března. 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Hoření ulici v Ústí nad Labem.

Asistenční centrum sídlí v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v ulici Hoření v Ústí nad Labem. Je místem prvního kontaktu a zároveň i informačním střediskem pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pomůže jim s registrací i se zajištěním ubytování. Úkolem KACPU je také shromažďovat nabídky pomoci.

Centrum je v provozu nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Lze se na něj obracet s nabídkou humanitární pomoci prostřednictvím e-mailové adresy kacpu@ulk.izscr.cz nebo telefonicky na číslo 974 444 444. S nabídkami humanitární pomoci se lze obracet též na e-mail nno@ulk.izscr.cz. Lidé prchající z Ukrajiny se mohou obrátit na krizovou linku Policie České republiky 800 255 255. Užitečné informace nabízí na svých stránkách také Ústecký kraj v sekci Pomoc Ukrajině a portál nasiukrajinci.cz. 

"Přípravy KACPU zahájil Ústecký kraj již v úterý 1. března. Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací," vypočítala Hana Šťástková z úřadu kraje.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Hoření ulici v Ústí nad Labem.

KACPU sdružuje na jednom místě pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Příchozí osoby zde vyřídí potřebnou administrativu a odpočinou si po náročné cestě. K dispozici je jim také psycholog a odborníci zajišťující poradenství, sdělil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.