Varování ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000062
Odesláno: 21.2.2022 12:46:02
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000061 vydanou 20.02.2022 v 12:14:51 hodin
Územní platnost: Ústecký kraj

Meteorologická situace: Kolem hluboké tlakové níže (Franklin), která bude postupovat ze Skandinávie nad Pobaltí, bude na naše území proudit chladnější a vlhčí vzduch od západu až severozápadu.

Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

21.2. 12:43 21.2. 15:00

Popis: Nárazy čerstvého jihozápadního až západního větru budou místy dosahovat rychlosti kolem 20 m/s (70 km/h).

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Územní platnost: Ústecký kraj

 

Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

21.2. 15:00 21.2. 24:00

Popis: Nárazy čerstvého jihozápadního až západního větru budou místy dosahovat rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Územní platnost: Ústecký kraj

Distribuce: ULK
Legenda:
územní platnosti: Ústecký kraj - platnost na celém kraji
územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu
územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP