Veřejný opatrovník

Obec jako veřejný opatrovník

Obec Velké Březno zároveň vykonává veřejné opatrovnictví. Základní právní předpisy v této oblasti:

  • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
  • 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších právních předpisů
  • 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

Zajišťujeme:

  • základní sociální poradenství v této problematice
  • výkon  funkce veřejného opatrovníka

Veřejného opatrovníka ustanovuje soud usnesením. Pravomoc veřejného opatrovníka jsou v tomto soudním usnesení taxativně vymezeny, kdy v tomto smyslu je přihlédnuto k individuálním potřebám každého opatrovance. Veřejným opatrovníkem je vždy orgán místní samosprávy tedy  u nás Obec Velké Březno. K takovému kroku přistoupí soud po zjištění, že osobě omezené ve způsobilostech k právním úkonům nebyla nalezena žádná jiné vhodná osoba  z rodiny nebo z blízkého okolí, která by byla schopna nebo ochotna funkci opatrovníka vykonávat.