Vítání občánků - 3.6.2021


SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 3.6.2021

Ve čtvrtek  3.6.2021 ve 14:00  proběhlo na Obecním úřadě ve Velkém Březně  první  slavnostní uvítání nových občánku do života v tomto roce.

Ještě před tím, než pan starosta Karel Jungbauer přednesl slavnostní řeč, ukázaly všem přítomným  děti z mateřské školky krásné vystoupení. Malí občánci dostali na památku pamětní knihu, hračku s měkoučkou dekou a  maminky kytičku a vůni do bytu. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy.

Velké poděkování patří   paní učitelce Ivaně Mottlové a  dětem z mateřské školy za přípravu krásného programu na tuto akci.

A závěrem ještě  jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních překážek.

Byli uvítání tito občánci:

  • Alenka Seifertová
  • Johanka Novotná
  • Filípek Vinš
  • Amálka Vilímková
  • Emička Gaži

10368.jpg

10369.jpg

10370.jpg

10371.jpg

10373.jpg

10374.jpg

10372.jpg